Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 13 trang

0
489
lượt xem
62
download

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản