Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: hasang

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản