Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: hasang

Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 1010

Nội dung Text: Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản