Quyết định 340/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 340/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 340/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 340/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 340/2005/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin theo danh sách dưới đây: 1. Các trường Cao đẳng và Trung học: - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. - Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. - Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. - Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. - Trường Trung học Xiếc Việt Nam. - Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh. - Trường Trung học Kỹ thuật in. - Trường Cán bộ quản lý văn hóa - thông tin. 2. Các đơn vị nghệ thuật: - Nhà hát Tuồng Trung ương. - Nhà hát Cải lương Trung ương. - Nhà hát Chèo Việt Nam. - Nhà hát Múa rối Trung ương. - Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. - Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam. - Nhà hát Kịch Việt Nam. - Nhà hát Tuổi trẻ.
  2. 2 - Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. - Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Trung ương. - Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc. - Liên đoàn Xiếc Việt Nam. - Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội. 3. Các đơn vị sự nghiệp khác: - Tạp chí Điện ảnh - Kịch trường. - Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh Việt Nam. - Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. - Trung tâm Văn hóa - Thông tin Việt Nam tại Lào. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị ghi tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ tướng Phan Văn Khải - Đã ký
Đồng bộ tài khoản