Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: hasang

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 - 2010

Nội dung Text: Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản