Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chia sẻ: tramvo

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản