Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chia sẻ: tramvo

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung Text: Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

  1. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  3. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản