Quyết đinh 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết đinh 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đinh 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT về việc ban hành Quy định về quản lý trị giá tính thuế theo Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đinh 733/2004/QĐ-TCHQ-KTTT

  1. 733/2004/QD-TCHQ-KTTT,Quy t nh 733,T ng c c H i quan,Xu t nh p khNu,Thu - Phí - L Phí,Quyet dinh 733,Tong cuc Hai quan,Xuat nhap khau,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản