Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
279
lượt xem
42
download

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.4 Tỉnh/thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .................... SỞ TƯ PHÁP Ngày……...tháng……....năm…….... Số:..................../QĐ-STP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN CHÍNH - ĐĂNG KÝ LẠI) GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của:................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  2. Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kể từ ngày.........tháng.........năm........... Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Số:.................Quyển số:................. Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản