Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Chia sẻ: pretty1

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản