Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
633
lượt xem
73
download

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.2 Xã/phường............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huyện/quận.......................... Tỉnh/thành phố.................... Ngày……...tháng……....năm…….... Số:..................../QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN CHÍNH) UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................., (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................
  2. Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Số:.................Quyển số:................. Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản