Quyết định kỷ luật lao động

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
636
lượt xem
126
download

Quyết định kỷ luật lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ Bộ Luật lao động; - Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất; - Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Xét Biên bản của Hội đồng xét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định kỷ luật lao động

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ Bộ Luật lao động; - Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất; - Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Xét Biên bản của Hội đồng xét kỷ luật Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; - Xét hành vi của [TÊN NHÂN VIÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC VỤ] bằng [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản