Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT

Chia sẻ: lawvhxh5

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản