Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: hobichngoc

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản