Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: lawttnh17

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản