Quyết định Số: 02/2010/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -

Chia sẻ: inoneyear2

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản