Quyết định số 02/QĐĐC-CB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/QĐĐC-CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/QĐĐC-CB về việc đính chính phần mục lục cuốn công báo số 40 xuất bản ngày 31 tháng 10 năm 2006 do Trung tâm công báo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/QĐĐC-CB

  1. VĂN PHÒNG H ND VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM UBND THÀNH PH H c l p - T do - H nh phúc CHÍ MINH ******* TRUNG TÂM CÔNG BÁO ***** S : 02/Q C-CB Thành ph H Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH ÍNH CHÍNH PH N M C L C CU N CÔNG BÁO S 40 XU T B N NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2006 Do sơ xu t trong khâu ánh máy, Trung tâm Công báo thành ph ính chính m t s sai sót t i ph n M c l c cu n Công báo s 40 xu t b n ngày 31 tháng 10 năm 2006 như sau: T i trang s 3 dòng th 2 và dòng th 4 t trên xu ng c a Công báo s 40 xu t b n ngày 31 tháng 10 năm 2006: ã vi t là: “Ngh quy t nh s 104/2006/NQ-H ND… Ngh quy t nh s 105/2006/NQ-H ND…” Nay s a l i là: “Ngh quy t s 104/2006/NQ-H ND… Ngh quy t s 105/2006/NQ-H ND…” GIÁM C Tr n Ng c Nga
Đồng bộ tài khoản