Quyết định số 0314/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 0314/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0314/2001/QĐ-BTM về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0314/2001/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0314/2001/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0314/2001/QĐ-BTM NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN NỘP THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ điểm đ, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Loại trừ mặt hàng "Bàn là điện, loại được thiết kế sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi (không hoạt động độc lập)" (mã số 8516.40.10) ra khỏi Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BTM ngày 25/12/1998 của Bộ Thương mại. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Đỗ Như Đính (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản