Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2001/QĐ-UB về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định và tạm cư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2001/QĐ-UB

  1. 04/2001/QD-UB,Quy t nh 04,Thành ph H Chí Minh,D án nhà ngh B ch àn,H tr thi t h i, n bù thi t h i,S a i,B t ng s n,Quyet dinh 04,Thanh pho Ho Chi Minh,Du an nha nghi Bach Dan,Ho tro thiet hai,Den bu thiet hai,Sua doi,Bat dong san Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản