Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT

  1. 05/1999/QD-BGDDT,Quy t nh 05,B Giáo d c và ào t o,Quy ch tuy n sinh cao ng,Quy ch tuy n sinh i h c,Quy ch tuy n sinh trung h c chuyên nghi p,Quy ch tuy n sinh trung h c ph thông,Quy ch tuy n sinh,Giáo d c,Quyet dinh 05,Bo Giao duc va Dao tao,Quy che tuyen sinh cao dang,Quy che tuyen sinh dai hoc,Quy che tuyen sinh trung hoc chuyen nghiep,Quy che tuyen sinh trung hoc pho thong,Quy che tuyen sinh,Giao duc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản