Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Chia sẻ: inoneyear

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU VỚI CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản