Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Chia sẻ: inoneyear

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản