Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND

Chia sẻ: caytudang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THU-CHI VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO LAO ĐỘNG CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản