Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: daumeoduoicop

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản