Quyết định số 100/2001/QĐ/VGCP

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 100/2001/QĐ/VGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2001/QĐ/VGCP về thu chênh lệch giá phôi thép nhập khẩu do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2001/QĐ/VGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2001/QĐ/VGCP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 100/2001/QĐ-VGCP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ THU CHÊNH LỆCH GIÁ PHÔI THÉP NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 942/CP-KTTH ngày 19/10/2001 về việc thu chênh lệch giá phôi thép nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay quy định thu chênh lệch giá phôi thép nhập khẩu là 2% trên giá nhập khẩu CIF. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2001 đến 31/12/2001. Nguyễn Ngọc Tuấn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản