Quyết định số 103-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 103-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính phường Tam hoà của thành phố Biên hoà thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG TAM HOÀ C A THÀNH PH BIÊN HOÀ THU C T NH NG NAI H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 94-H BT c a H i ng B trư ng ngày 26-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh ng Nai và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia phư ng Tam Hoà c a thành ph Biên Hoà thu c t nh ng Nai thành 2 phư ng l y tên là phư ng Tam Hoà và phư ng Bình a: - Phư ng Tam Hoà (m i) có 47 t dân ph (t t 1 n t 47) v i 10.201 nhân khNu. a gi i phư ng Tam Hoà (m i) phía ông giáp xã Long Bình Tân; phía tây giáp phư ng Tam Hi p; phía nam giáp phư ng Bình a; phía b c giáp các phư ng Tân Ti n và H Nai 1. - Phư ng Bình a có 38 t dân ph (t t 1 n t 38) v i 9.551 nhân khNu. a gi i phư ng Bình a phía ông giáp xã Long Bình Tân; phía tây giáp phư ng Tam Hi p; phía nam giáp phư ng An Bình; phía b c giáp phư ng Tam Hoà. i u 2. U ban nhân dân t nh ng Nai và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản