Quyết định số 103- HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 103- HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103- HĐBT về việc thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103- HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN LƯƠNG SƠN, PHÚ XUYÊN THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12- 1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 Nay thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình như sau: A. Huyện Lương Sơn. - Giải thể xã Hùng Sơn và thị trấn nông trường Cửu Long để thành lập thị trấn Lương Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Lương Sơn). - Thị trấn Lương Sơn có 1.925 hécta diện tích tự nhiên với 8.065 nhân khẩu. Địa giới thị trấn Lương Sơn ở phía đông giáp thị trấn Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ và xã Nhuận Trạch, xã Hoà Sơn thuộc huyện Lương Sơn; phía tây giáp xã Lâm Sơn; phía nam giáp xã Tân Vinh; phía bắc giáp xã Đông Xuân. B. Huyện Phú Xuyên. 1. Giải thể xã Liên Hoà để thành lập thị trấn Phú Xuyên (thị trấn huyện lỵ huyện Phú Xuyên). - Thị trấn Phú Xuyên có 685 héc ta diện tích tự nhiên với 8.077 nhân khẩu.
  2. Địa giới thị trấn Phú Xuyên ở phía đông giáp xã Nam Phong; phía tây giáp xã Sơn Hà; phía nam giáp xã Phúc Tiến; phía bắc giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín. 2. Thành lập thị trấn Phú Minh (thị trấn công nghiệp) trên cơ sở thôn Nhố Tống và xóm trại của thôn Văn Minh thuộc xã Văn Nhân. - Thị trấn Phú Minh có 73 hécta diện tích tự nhiên với 6.448 nhân khẩu. Địa giới thị trấn Phú Minh ở phía đông giáp sông Hồng; Phía tây giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín; phía nam giáp xã Văn Nhân thuộc huyện phú Xuyên; phía bắc giáp xã Vạn Điểm thuộc huyện Thường Tín. - Xã Văn Nhân còn 377,4 hécta diện tích tự nhiên với 3.425 nhân khẩu. Địa giới xã Văn Nhân ở phía đông giáp xã Thuỵ Phú thuộc huyện Phú Xuyên; phía tây giáp xã Minh Cường thuộc huyện Thường Tín; phía nam giáp xã Nam Phong thuộc huyện Phú Xuyên; phía bắc giáp thị trấn Phú Minh thuộc huyện Phú Xuyên. Điều 2. Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ Chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đoàn Trọng Truyến (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản