Quyết định số 104/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 104/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/1999/QĐ-BVGCP về việc ban hành giá giới hạn tối đa sản phẩm xi măng thông dụng tại các thị trường chính do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 104/1999/QĐ-BVGCP NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH GIÁ GIỚI HẠN TỐI ĐA SẢN PHẨM XI MĂNG THÔNG DỤNG TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 01/CP, ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/1999/TTLT-BVGCP-BTM-BXD, ngày 19/4/1999 của Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Thương mại - Bộ Xây dựng về cơ chế kinh doanh và quản lý giá xi măng; Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Xây dựng và Bộ Thương mại. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành giá giới hạn tối đa sản phẩm xi măng thông dụng tại các thị trường chính như sau: - Xi măng bao PC30 theo TCVN 2682 - 1992 hoặc xi măng bao PCB30 theo TCVN 6260 - 1997 bán tại Hà Nội là: 800.000 đ/tấn - Xi măng bao PC30 theo TCVN 2682 - 1992 hoặc xi măng bao PCB30 theo TCVN 6260 -1997 bán tại Đà Nẵng là: 830.000 đ/tấn - Xi măng bao PC30 theo TCVN 2682 - 1992 hoặc xi măng bao PCB30 theo TCVN 6260 - 1997 bán tại T.P Hồ Chí Minh là: 900.000 đ/tấn Căn cứ vào tình hình thị trường xi măng trong nước và thế giới, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, các Công ty sản xuất, kinh doanh xi măng của địa phương, các ngành và của Liên doanh, được quyền quyết định mức giá bán lẻ cụ thể hoặc uỷ quyền để các Công ty trực thuộc quy định giá bán lẻ theo thời vụ (mùa mưa, mùa xây dựng) cho phù hợp nhưng không được vượt mức giá giới hạn tối đa đã quy định nói trên. Điều 2. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, các Công ty sản xuất, kinh doanh xi măng của địa phương, của các ngành và của Liên doanh căn cứ vào mức giá giới hạn tối đa quy định ở Điều 1 để quyết định hoặc hướng dẫn các Công ty trực thuộc quy định giá bán lẻ
  2. cụ thể cho tất cả các chủng loại xi măng có bán ở từng thị trường theo Thông tư Liên tịch số 03/1999/TTLT-BVGCP-BTM-BXD, ngày 19/4/1999 của Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Thương mại - Bộ Xây dựng. Điều 3. Mức giá giới hạn tối đa quy định tại Điều 1 đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 45/1999/QĐ-BVGCP ngày 15/6/1999 của Ban Vật giá Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định về giá bán xi măng ở các thị trường của Tổng công ty xi măng Việt Nam, các Công ty trực thuộc Tổng công ty, và của các Công ty sản xuất, kinh doanh xi măng địa phương, các ngành và các Liên doanh đều phải gửi về Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại. Lê Văn Tân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản