Quyết định Số: 1040/QĐ-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Chia sẻ: daumeoduoicop

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản