Quyết định số 112-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 112-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112-TTg về việc thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÂN HÀNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Viện tiền tệ - tín dụng, trường cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nôi, trường cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học Ngân hàng I, trường trung học Ngân hàng II, trường trung học Ngân hàng III, trường trung học Ngân hàng IV. Điều 2. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng có nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng. - Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng được phối hợp với các tổ chức trong nước và hợp tác với nước ngoài trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên. Điều 3. Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể và bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm. Điều 4. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng là đơn vị sự nghiệp, có con dấu riêng, đặt trụ sở tại Hà Nội, có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi cần thiết do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Điều 5. Kể từ năm học 1993 - 1994 trở đi, nhiệm vụ tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung học ngân hàng của các trường nói tại điều 1 của Quyết định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường đại học và trung học thuộc Bộ đảm nhiệm.
  2. Đối với học sinh đã tuyển từ năm học 1992-1993 về trước, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng có nhiệm vụ tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khoá học. Các Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cho số học sinh đã tuyển trong thời gian nói trên. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 7. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản