Quyết định số 113-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 113-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113-CP về việc đổi tên Trường đại học giao thông vận tải thành Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG BỘ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp, Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 30 tháng 5 năm 1968, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Sau khi tách các bộ môn đường thủy và đường sông sang Phân hiệu đại học giao thông đường thủy, Trường đại học giao thông vận tải đổi tên thành Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ. Điều 2. Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế có trình độ đại học cho các ngành giao thông vận tải đường sắt và đường bộ, theo các hình thức học tập trung và học tại chức. Điều 3. Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản