Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: lawttnh22

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản