Quyết định số 115-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 115-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115-CP về việc thành lập Phân hiệu đại học giao thông đường thủy do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở các trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp, Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 30 tháng 5 năm 1968, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay thành lập một phân hiệu đại học giao thông trên cơ sở biên chế và thiết bị của các bộ môn đường sông và đường biển của trường đại học giao thông và của lớp đại học hàng hải của trường trung học hàng hải. Phân hiệu lấy tên là Phân hiệu đại học giao thông đường thủy. Điều 2. Phân hiệu đại học giao thông đường thủy có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ đại học cho các ngành giao thông vận tải đường sông và đường biển, theo các hình thức học tập trung và học tại chức. Điều 3. Phân hiệu đại học giao thông đường thủy do một phân hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc phân hiệu trưởng có các phó phân hiệu trưởng. Điều 4. Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản