Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: lawktkt2

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản