Quyết định số 1208/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawdt9

Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản