Quyết định số 1217/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawgd6

Quyết định số 1217/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản