Quyết định số 124-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 124-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124-CP về việc mở thêm một trường đại học nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐNNH MỞ THÊM MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và mở lớp đại học; Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về đào tạo cán bộ ngành nông nghiệp có trình độ đại học; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 06 năm 1967, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Nay mở thêm một trường đại học nông nghiệp thuộc Bộ nông nghiệp, đặt tên là Trường đại học nông nghiệp 2. Trường đại học nông nghiệp 2 được thành lập trên cơ sở biên chế, bộ máy và cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường trung học kỹ thuật nông nghiệp Trung ương. Điều 2. Đổi tên trường đại học nông nghiệp hiện có thành Trường đại học nông nghiệp 1. Điều 3 Các ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản