Quyết định Số: 1267/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1267/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------Số: 1267/QĐ-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KỊCH BẢN TỔNG THỂ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1267/QĐ-BVHTTDL

 1. BỘ VĂN HÓA, THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THAO NAM VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 1267/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KỊCH BẢN TỔNG THỂ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổng thể Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN; - Lưu: VT, MTNATL (02). CH .14. Lê Tiến Thọ KỊCH BẢN TỔNG THỂ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Bộ VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ VHTTDL ban hành theo Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ VHTTDL; trong đó giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010. - Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BVHTTDL ngày 25/03/2010 Về việc tổ chức “Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010”. Triển lãm diễn ra đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) lần thứ 30 tổ chức tại Việt Nam. I. TÊN GỌI: “Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010” Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Chào mừng Đại hội Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP lần thứ 30 tại Việt Nam. II. CƠ QUAN TỔ CHỨC:
 3. * Cơ quan chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (MOCST) 51-53 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: www.cinet.gov.vn * Cơ quan tổ chức: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (DOFPE) 38 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội Website: www.ape.gov.vn * Cơ quan phối hợp: - Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) 37 Rue Chanzy 75011 Paris - France Website: www.fiap.net - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) 51 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: www.vapa.org.vn III. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA: - Kỷ niệm ngày lễ lớn của Việt Nam: Đại lễ mừng thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi; - Chào mừng Đại hội Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 30 tổ chức tại Việt Nam; - Góp phần tăng cường giao lưu quốc tế trên lĩnh vực nhiếp ảnh; - Là cơ hội để các nhà nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế giới thiệu thành quả sáng tạo trong 2 năm 2009 - 2010;
 4. - Là cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp xúc và thưởng thức những tác phẩm ảnh xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới. IV. NỘI DUNG: Phần 1. Cuộc thi ảnh đen - trắng thế giới. Phần 2. Cuộc thi ảnh dành cho thanh niên (từ 16 - 21 tuổi) và thiếu niên (dưới 16 tuổi) Phần 3. Triển lãm các tác phẩm được giải và ảnh chọn lọc của các nước tham dự 2 cuộc thi V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC: - Thông báo thể lệ (thể lệ do FIAP soạn thảo và gửi các nước thành viên): đầu tháng 1/2010 - Kết thúc nhận ảnh: 30/4/2010 - Chấm ảnh: 17/5 đến 23/5/2010 - Giám khảo quốc tế tham gia chụp ảnh giao lưu tại Hà Nội (hoặc Hạ Long): 24/5/2010 - Họp báo công bố kết quả: 25/5/2010 - Gửi thông báo kết quả cho các nước: 25/5/2010 - Triển lãm: 1/8 đến 8/8/2010 - Trả ảnh, vựng tập cho các nước: 10/9/2010 VI. ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội. VII. BAN CHỈ ĐẠO: * Trưởng ban: - Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. * Thành viên:
 5. - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm; - Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Thành viên. VIII. BAN TỔ CHỨC: * Trưởng ban: - Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VHTTDL. * Phó trưởng ban: - Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VHTTDL; - Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. * Tài chính: - Bà Nguyễn Thị Loan - Kế toán trưởng Cục MTNATL - Bộ VHTTDL * Các thành viên: - Ông Lê Ngọc Định - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTTDL; - Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ VHTTDL; - Ông Từ Mạnh Lương - Giám đốc Trung tâm Triển lãm, Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; - Ông Vũ Nhật - Trưởng Ban sáng tác Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; - Bà Dương Thúy Hằng - Phó trưởng phòng Nhiếp ảnh Cục MTNATL - Bộ VHTTDL; - Bà Nguyễn Phương Nga - Cán bộ Hội NSANAVN; - Ông Nguyễn Ngọc Khiêm - Giám đốc Công ty tổ chức sự kiện và Du lịch DMC. IX. BAN GIÁM KHẢO: - Ông Chu Chí Thành (Việt Nam) - ES.FIAP - Trưởng ban;
 6. - Ông David Tay (Singapore) - Hon.EFIAP - Thành viên; - Ông Lê Hồng Linh (Việt Nam) - E.FIAP - Thành viên ; - Ông Klaus Stock (Thụy Sĩ) - Hon.E.FIAP - Thành viên; - Bà Cố Lập Quần (Trung Quốc) - Thành viên. 2 thành viên dự khuyết : - Ông Hoàng Đức Toàn (Việt Nam); - Ông Giải Hải Long (Trung Quốc). X. KỊCH BẢN CHI TIẾT CHO TỪNG PHẦN: PHẦN 1. CUỘC THI ẢNH ĐEN TRẮNG THẾ GIỚI (30th Black and White Biennial 2010) 1. Đối tượng tham dự: - Tất cả các nước là thành viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP đều có thể tham dự cuộc thi. 2. Thể lệ tham dự: - Mỗi nước (thông qua Hội Nhiếp ảnh của nước đó) gửi một bộ ảnh đen trắng gồm 10 bức của 10 tác giả (mỗi tác giả chỉ được tham dự 01 ảnh); - Bộ ảnh này phải có sự đồng nhất trong cảm hứng sáng tạo, ý tưởng nghệ thuật cũng như trong việc thể hiện tác phẩm. Mỗi nước có quyền lựa chọn chủ đề và phần trình bày các tác phẩm của mình. Các tác phẩm phải được gửi đến cho Ban tổ chức dưới dạng ảnh in trên giấy ảnh, kích thước 30 x 40cm. Nếu ảnh cỡ nhỏ hơn thì phải được đặt trên một tấm nền nhẹ kích thước 30 x 40cm (12” x 16”). 3. Lệ phí: - Mỗi nước tham dự nộp phí dự thi là 25€ (hoặc 40 US$); - Chuyển vào tài khoản: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 7. Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 31 - 33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam A/c No: 0011373418416 Siff code: 4146467 4. Giải thưởng: (Theo thông lệ của thế giới, giải thưởng chỉ gồm Huy chương, bằng khen, không có tiền thưởng) - Cúp Thế giới dành cho bộ ảnh tốt nhất; - Huy chương Vàng FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ hai; - Huy chương Bạc FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ ba; - Huy chương Đồng FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ tư; - 6 Bằng Danh dự FIAP dành cho 6 bộ ảnh xếp từ thứ 5 đến thứ 10; - 10 tác giả của 10 bức ảnh trong bộ ảnh đoạt Cup được tặng Bằng Danh Dự FIAP; - Ngoài ra, còn có 6 giải đặc biệt của FIAP dành cho các tác phẩm có chất lượng cao, nằm ngoài các chủ đề do các nước lựa chọn và ngoài sự phân loại thứ hạng của cuộc thi. Mỗi tác giả chỉ được nhận một giải thưởng. - Tổng cộng: 26 giải thưởng, trong đó: + Cup thế giới do Việt Nam chuẩn bị, các giải thưởng khác do FIAP chuẩn bị. 5. Vựng tập: - Kích thước thống nhất theo thông lệ là 21 x 21cm - Vựng tập phải có trong lễ khai mạc triển lãm - Trong vựng tập bắt buộc phải có những nội dung sau: + Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải; + Sự phân loại thứ hạng các nước; + Danh sách các tác phẩm dự thi của mỗi nước (tiêu đề tác phẩm và tên tác giả);
 8. + Bộ ảnh giải; + Ít nhất 01 ảnh/nước. - Đối tượng được gửi vựng tập: + Chủ tịch FIAP (01q); + Tổng thư ký FIAP (01q); + Giám đốc Biennial (05q); + Các Hiệp hội các nước tham gia (01q/nước); + Các tác giả có ảnh tham gia (01q/người - gửi về cùng địa chỉ của Hiệp hội); + Các thành viên Ban giám khảo (01q/người). - Tổng cộng: khoảng 1000 cuốn (bao gồm các đối tượng trên và sách tặng các cá nhân, đơn vị trong nước và sách lưu kho Cục MTNATL). - Mỗi cuốn khoảng 100 trang. 6. Lịch trình chi tiết của cuộc thi: Nội dung công việc Thời gian Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Hoàn thiện thể lệ gửi các nước thành Tháng 1/2010 FIAP viên FIAP Thu nhận tác phẩm đến 30/4/2010 Cục MTNATL Hoàn thiện các văn bản, quyết định có đến 31/3/2010 Cục MTNATL liên quan đến việc tổ chức triển lãm: - Đề cương chi tiết - Dự toán kinh phí chi tiết - Quyết định tổ chức triển lãm - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo - Quyết định thành lập BTC
 9. - Quyết định thành lập BGK - Quyết định đón giám khảo quốc tế - Phân công trách nhiệm BTC Chuẩn bị cơ sở vật chất đón giám khảo đến hết 26/5/2010 Cục MTNATL và các buổi làm việc: - Giám khảo đến Hà Nội: 16/5/2010 - Giám khảo làm việc: 17/5 đến 23/5/2010 - Giám khảo quốc tế tham gia chụp ảnh và tham quan tại Hà Nội hoặc Vịnh Hạ Long: 24/5/2010 - Họp báo: 25/5/2010 - Giám khảo rời Hà Nội: 26/5/2010 Chuẩn bị ảnh, nội dung và phục vụ giám Từ 1/5/2010 đến Cục MTNATL khảo làm việc và họp báo 25/5/2010 - Gửi thông báo kết quả cho các nước 25/5/2010 Cục MTNATL tham dự (gửi về địa chỉ e-mail của Hiệp hội mỗi nước) - Gửi báo cáo kết quả về Giám đốc Biennial. Báo cáo gồm: + Danh sách phân loại thứ hạng hiệp hội + Danh sách các tác giả đoạt giải + Danh sách các giải đặc biệt + Tất cả các bản đăng ký dự thi được điền đầy đủ và chính xác. Những tài liệu trên được gửi: + Gửi đảm bảo qua bưu điện (có thể gửi đĩa CD-Rom chứa các file Word và
 10. Excel. + Hoặc gửi qua e-mail Sắp xếp, phân loại, chuẩn bị ảnh để in Từ 1/6/2010 đến Cục MTNATL vựng tập và triển lãm 20/6/2010 PHẦN 2. CUỘC THI ẢNH DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN (32th FIAP Youth Print Biennial 2010) 1. Đối tượng tham dự: - Tất cả các nước là thành viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới FIAP đều có thể tham dự cuộc thi. 2. Thể lệ tham dự: - Mỗi nước (thông qua Hội Nhiếp ảnh của nước đó) gửi 2 bộ ảnh đen trắng, mỗi bộ 10 ảnh của 10 tác giả (mỗi tác giả chỉ tham dự 01 tác phẩm), chia thành 2 nhóm tuổi: - Nhóm 1: dưới 16 tuổi (sinh sau 30/4/1994) - Nhóm 2: từ 16 đến 21 tuổi (sinh sau 30/4/1989) 3. Kích cỡ: Các tác phẩm phải được gửi đến cho Ban tổ chức dưới dạng ảnh in trên giấy ảnh, kích thước 30 x 40cm. Nếu ảnh cỡ nhỏ hơn thì phải được đặt trên một tấm nền nhẹ, kích thước 30 x 40cm (12”x16”). Người tham dự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác giả. Mọi phần của bức ảnh phảI được chụp bởi chính tác giả. 4. Lệ phí: - Mỗi nước tham dự nộp phí dự thi là 25€ (hoặc 40 US$) - Chuyển vào tài khoản: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 11. A/c No: 0011373418416 Siff code: 4146467 5. Giải thưởng: (Theo thông lệ của thế giới, giải thưởng chỉ gồm Huy chương, bằng khen, không có tiền thưởng) Mỗi nhóm tuổi sẽ được trao một bộ giải thưởng như sau: - Cúp Thế giới dành cho bộ ảnh tốt nhất; - Huy chương Vàng FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ hai; - Huy chương Bạc FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ ba; - Huy chương Đồng FIAP dành cho bộ ảnh xếp thứ tư; - 3 Bằng chứng nhận FIAP dành cho 3 bộ ảnh xếp từ thứ 5 đến thứ 7; - 10 tác giả của 10 bức ảnh trong bộ ảnh đoạt Cup được tặng Bằng Danh Dự; - Ngoài ra, còn có một bộ 3 huy chương: Vàng, Bạc, Đồng FIAP trao cho giải đặc biệt dành cho các tác phẩm có chất lượng cao, nằm ngoài các chủ đề do các nước lựa chọn và ngoài sự phân loại thứ hạng của cuộc thi. Mỗi tác giả chỉ được nhận một giải thưởng; - Tổng cộng: 40 giải thưởng, trong đó: + 02 cúp Thế giới do Việt Nam chuẩn bị; + Các giải còn lại do FIAP chuẩn bị. 6. Vựng tập: - Kích thước thống nhất theo thông lệ là 21 x 21cm; - Vựng tập phải có mặt trong lễ khai mạc triển lãm; - Trong vựng tập bắt buộc phải có những nội dung sau: + Danh sách tác phẩm đoạt giải; + Sự phân loại thứ hạng các nước;
 12. + Danh sách các tác phẩm dự thi của mỗi nước (tiêu đề tác phẩm và tên tác giả); + Ít nhất 01 ảnh/nhóm tuổi/nước; - Đối tượng được gửi vựng tập: + Chủ tịch FIAP (01q); + Tổng thư ký FIAP (01q); + Giám đốc Biennial (05q); + Các Hiệp hội các nước tham gia (01q/nước); + Các tác giả có ảnh tham gia (01q/người - gửi về cùng địa chỉ của Hiệp hội); + Các thành viên Ban giám khảo (01q/người); - Tổng cộng: khoảng 1.500 cuốn (gồm các đối tượng trên và sách tặng các cá nhân, đơn vị trong nước, sách lưu kho Cục MTNATL); - Mỗi cuốn khoảng 150 trang. 7. Lịch trình chi tiết của cuộc thi: Nội dung công việc Thời gian Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Hoàn thiện thể lệ gửi các nước thành viên Tháng 1/2010 FIAP FIAP Thu nhận tác phẩm đến 30/4/2010 Cục MTNATL Hoàn thiện các văn bản, quyết định có liên đến 31/3/2010 Cục MTNATL quan đến việc tổ chức triển lãm: - Đề cương chi tiết - Dự toán kinh phí chi tiết - Quyết định tổ chức triển lãm - Quyết định thành lập BTC - Quyết định thành lập BGK
 13. - Quyết định đón giám khảo quốc tế - Phân công trách nhiệm BTC Chuẩn bị cơ sở vật chất đón giám khảo và đến hết Cục MTNATL các buổi làm việc: 26/5/2010 - Giám khảo đến Hà Nội: 16/5/2010 - Giám khảo làm việc: 17/5 đến 23/5/2010 - Giám khảo quốc tế tham gia chụp ảnh và tham quan tại Hà Nội hoặc Vịnh Hạ Long: 24/5/2010 - Họp báo: 25/5/2010 - Giám khảo rời Hà Nội: 26/5/2010 Chuẩn bị ảnh, nội dung và phục vụ giám từ 1/5/2010 đến Cục MTNATL khảo làm việc và họp báo 25/5/2010 Hội NSNAVN - Gửi thông báo kết quả cho các nước 25/5/2010 Cục MTNATL tham dự (gửi về từng Hiệp hội qua e-mail) - Gửi báo cáo kết quả về Giám đốc Biennial. Báo cáo gồm: + Danh sách phân loại thứ hạng hiệp hội + Danh sách các tác giả đoạt giải + Danh sách các giải đặc biệt + Tất cả các bản đăng ký dự thi được điền đầy đủ và chính xác. Những tài liệu trên được gửi: + gửi đảm bảo qua bưu điện (có thể gửi đĩa CD-Rom chứa các file văn bản làm trên chương trình Word và Excel.
 14. + hoặc gửi qua e-mail Sắp xếp, phân loại, chuẩn bị ảnh để in từ 1/6/2010 đến Cục MTNATL vựng tập và triển lãm 30/6/2010 PHẦN 3. TRIỂN LÃM ẢNH Triển lãm ảnh diễn ra đúng vào tuần lễ Đại hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội. Tất cả các đại biểu của các nước thành viên FIAP sẽ đến tham quan triển lãm. 1. Số lượng dự kiến trưng bày: ít nhất là 432 ảnh, nhiều nhất là 800 ảnh Con số trên được tính căn cứ vào số lượng nước dự kiến tham gia: 60 nước x 30 ảnh = 1.800 ảnh - Nếu không gian trưng bày hạn hẹp, số lượng phải trưng bày (theo quy định của FIAP) ít nhất phải bao gồm: a, Ảnh đen trắng: ảnh giải thưởng 106 ảnh + 60 ảnh đại diện cho 60 nước (1ảnh/nước) = 166 b, Ảnh thanh thiếu niên: Ảnh giải thưởng 146 ảnh + 120 ảnh đại diện cho 60 nước (1ảnh/nhóm tuổi/nước) = 266 Cộng: (a) + (b) = 166 + 266 = 432 ảnh 2. Lịch trình chi tiết của triển lãm: Nội dung công việc Thời gian Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện Hoàn thiện danh sách, ảnh, nội dung đến 1/7/2010 Cục MTNATL chuẩn bị trưng bày và in vựng tập Hội NSNAVN Thiết kế, in ấn: Cục MTNATL - Giấy mời, poster đến 1/7/2010
 15. - Vựng tập đến 28/7//2010 - Nội ngoại thất khu trưng bày đến 10/7/2010 Gửi giấy mời qua bưu điện và e-mail Từ 1/7/2010 đến Cục MTNATL 10/7/2010 Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, vật chất cho đến 25/7/2010 Cục MTNATL việc trưng bày, tổng duyệt, họp báo, khai mạc Thực hiện trưng bày theo ma-ket đã Từ 25/7/2010 Cục MTNATL được lãnh đạo Cục MTNATL duyệt đến 30/7/2010 Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Tổng duyệt Sáng 30/7/2010 Ban chỉ đạo Ban tổ chức Họp báo Chiều 30/7/2010 Cục MTNATL Hội NSNAVN Khai mạc triển lãm 1/8/2010 Cục MTNATL Cục HTQT Hội NSNAVN Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Kết thúc triển lãm 8/8/2010 Cục MTNATL Tháo dỡ vận chuyển tác phẩm về Cục Từ 9/8/2010 đến Cục MTNATL MTNATL 10/8/2010 Trả lại ảnh, vựng tập, giải thưởng cho Từ 10/8/2010 Cục MTNATL các nước đến 10/9/2010
Đồng bộ tài khoản