Quyết định số 127-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 127-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127-CP về việc mở lớp chuyên tu đại học tại các trường y sĩ Thanh-hóa, Thái-bình và Việt-bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐNNH MỞ LỚP CHUYÊN TU ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG Y SĨ THANH-HÓA, THÁI- BÌNH VÀ VIỆT-BẮC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và lớp đại học; Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về đào tạo bác sĩ y khoa; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ y tế; Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 06 năm 1967, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Cho phép Bộ Y tế mở lớp chuyên tu đại học tại các trường y sĩ Thanh-hóa, Thái-bình và Việt-bắc để bổ túc nghiệp vụ cho các y sĩ xã và một số y sĩ trong biên chế Nhà nước lên trình độ bác sĩ y khoa. Điều 2. Bộ Y tế, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc có nhiệm vụ chuNn bị những điều kiện cần thiết để nâng trường y sĩ Việt-bắc thành trường đại học y khoa miền núi. Điều 3. Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch N hà nước, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản