Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawttyt9

Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản