Quyết định số 134/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
92
lượt xem
8
download

Quyết định số 134/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2003/QĐ-CTN

 1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 134/2003/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 1702/CP-PC ngày 31/12/2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 509 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 116 công dân đang cư trú tại Đan Mạch; 06 công dân đang cư trú tại Phần Lan; 02 công dân đang cư trú tại Thụy Điển; 17 công dân đang cư trú tại Xlôvakia; 07 công dân đang cứ trú tại Cộng hòa Séc; 09 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 02 công dân đang cư trú tại Ba Lan; 06 công dân đang cư trú tại Hoa Kỳ; 12 công dân đang cư trú tại Nhật Bản; 01 công dân đang cư trú tại Hàn Quốc; 25 công dân đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 118 công dân đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) (có danh sách kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (theo Quyết định số 134/2003/QĐ-CTN ngày 19/03/2003 của Chủ tịch nước) 1. Phạm Thị Hiếu, sinh ngày 08/04/1967 tại Nghệ An. Hiện trú tại: GRAUN STR. 7, 13347 BERLIN 2. Phạm Tuấn Minh, sinh ngày 13/03/1994 tại Đức (con chị Hiếu) Hiện trú tại: GRAUN STR. 7, 13347 BERLIN 3. Nhan Ích Quý, sinh ngày 18/03/1970 tại An Giang. Hiện trú tại: 12161 BERLIN, FREGESTR. 38B 4. Trần Thị Hiền, sinh ngày 28/04/1963 tại Nam Định Hiện trú tại: IN DER NORMANGASSE 3,53545 LINZ/RHEIN 5. Trần Tố Như, sinh ngày 27/12/1996 tại Đức (con chị Hiền) Hiện trú tại: IN DER NORMANGASSE 3,53545 LINZ/RHEIN
 2. 6. Thái Thị Hoa, sinh ngày 30/07/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: FETSCHER STR 65 01307 DRESDEN 7. Hoàng Thái Vân Khanh, 11/01/1994 tại Đức (con chị Hoa) Hiện trú tại: FETSCHER STR 65 01307 DRESDEN 8. Lương Văn Thành (tức Winter Lương Văn Thành), sinh ngày 06/08/1965 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: 10243 BERLIN, GUBENRSTR. 37 9. Thái Thị Mỹ Viện, sinh ngày 14/02/1963 tại Đồng Tháp (vợ anh Thành) Hiện trú tại: 10243 BERLIN, GUBENRSTR. 37 10. Khưu Bạch Chiên, sinh ngày 19/11/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 36, LUDWIG, STR 90763 FURTH 11. Sandip Nijjar, sinh ngày 12/07/1994 tại Đức (con chị Chiên) Hiện trú tại: 36, LUDWIG, 90763 FURTH 12. Nguyễn Thị Thu Vân (Frerks Thị Thu Vân), sinh ngày 22/02/1958 tại Đà Nẵng Hiện trú tại: KATTEN BROOKSTRIFT 5, 30539 HANNOVER 13. Nguyễn Thị Tố Nga (tức Đỗ Thị Tố Nga), sinh ngày 18/10/1969 tại Sơn Tây Hiện trú tại: SONNENSTR. 11, 90471 NURNBERG 14. Đoàn Việt Đức, sinh ngày 18/11/1990 tại Ninh Thuận (con chị Nga) Hiện trú tại: SONNENSTR. 11, 90471 NURNBERG 15. Đặng Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 03/10/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: WILSNACKER STR.10, 10559 BERLIN 16. Đặng Điểm Huyền Bích Thy, sinh ngày 26/12/1984 tại Bình Phước (con chị Tuyết) Hiện trú tại: WILSNACKER STR.10, 10559 BERLIN 17. Võ Tuyết Minh, sinh ngày 06/04/1987 tại Đức (con chị Tuyết) Hiện trú tại: WILSNACKER STR.10, 10559 BERLIN 18. Lâm Ngọc Hà, sinh ngày 27/08/1956 tại Hà Nội Hiện trú tại: D – 48499 SALZBERGEN, PAPPELWEG 24 19. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 23/04/1960 tại Hà Tây Hiện trú tại: 97080 WUERZBURG, JOSEF – SCHNEIDER – STR.5 20. Nguyễn Hữu Kim Ngọc, sinh ngày 29/07/1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Khoa) Hiện trú tại: 97080 WUERZBURG, JOSEF – SCHNEIDER – STR.5 21. Nguyễn Ngọc Bảo Châu Anna, sinh ngày 17/02/1991 tại Đức (con anh Khoa) Hiện trú tại: 97080 WUERZBURG, JOSEF – SCHNEIDER – STR.5 22. Trần Huy Hải, sinh ngày 02/03/1970 tại Nam Định Hiện trú tại: WASSERSTR. 18. 90762 FURTH 23. Trần Thị Lan, sinh ngày 25/01/1970 tại Nam Định (vợ anh Hải) Hiện trú tại: WASSERSTR. 18. 90762 FURTH 24. Trần Quang Huy, sinh ngày 16/05/1994 tại Đức (con anh Hải) Hiện trú tại: WASSERSTR. 18. 90762 FURTH 25. Trần Việt Nga, sinh ngày 16/08/2000 tại Đức (con anh Hải) Hiện trú tại: WASSERSTR. 18. 90762 FURTH 26. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 18/01/1965 tại Hà Nội
 3. Hiện trú tại: LANDSTR 2, 79261 GUTACH IM BR 27. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 04/12/1991 tại Đức (con anh Tuấn) Hiện trú tại: LANDSTR 2, 79261 GUTACH IM BR 28. Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 22/11/1994 tại Đức (con anh Tuấn) Hiện trú tại: LANDSTR 2, 79261 GUTACH IM BR 29. Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh ngày 24/12/1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: TORGASSE 1, 46045 OBERHAUSEN 30. Đỗ Văn Vượng, sinh ngày 17/12/1968 tại Hà Nội Hiện trú tại: STEPPENSERGALLEE 16 52074 AACHEN 31. Trần Hùng Quân, sinh ngày 07/01/1959 tại Hà Nội Hiện trú tại: FRANKFURTER STR. 6 57610 ALTENKIRCHEN 32. Đặng Thị Lan Anh, sinh ngày 10/04/1970 tại Hà Nội Hiện trú tại: RICHTHOFENSTR.2, 31137 HILDESHEIM 33. Lê Hoài My, sinh ngày 01/05/1991 tại Đức (con chị Anh) Hiện trú tại: RICHTHOFENSTR.2, 31137 HILDESHEIM 34. Lê Hoài Trang, sinh ngày 04/08/1999 tại Đức (con chị Anh) Hiện trú tại: RICHTHOFENSTR.2, 31137 HILDESHEIM 35. Lê Đặng Thành Long, sinh ngày 16/11/2000 tại Đức (con chị Anh) Hiện trú tại: RICHTHOFENSTR.2, 31137 HILDESHEIM 36. Nguyễn Minh Huấn, sinh ngày 17/9/1967 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: 26135 OLDENBURG, AM WUNDERBURGPARK 11 37. Ngô Minh Thu, sinh ngày 02/06/1967 tại Nghệ An Hiện trú tại: BEKKAMP 129 22045 HAMBURG 38. Lê Hồng Anh, sinh ngày 15/07/1970 tại Hà Nội Hiện trú tại: 26123 OLDENBURG, NADORSTER STR.103 39. Vũ Gia Hồng Lộc, sinh ngày 06/11/1994 tại Đức (con chị Anh) Hiện trú tại: 26123 OLDENBURG, NADORSTER STR.103 40. Tạ Thị Diễm Phương, sinh ngày 06/9/1973 tại Phước Lễ Hiện trú tại: SPINNEREISTRASSE 36 47805 KREFELD 41. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 16/10/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: WIPPERFURTHER STR.97B, 51103 KOLN 42. Châu Hoàng Nam, sinh ngày 10/06/1991 tại Đức (con chị Phượng) Hiện trú tại: WIPPERFURTHER STR.97B, 51103 KOLN 43. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 02/09/1967 tại Thái Bình Hiện trú tại: ZILLE STR.10 ODENBURG 26127 44. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 18/05/1999 tại Đức (con chị Nhàn) Hiện trú tại: ZILLE STR.10 ODENBURG 26127 45. Đàm Thanh Châu, sinh ngày 21/07/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: INDER HEINRICHSBURG 2/1, 74821 MOSBACH 46. Đào Văn An, sinh ngày 14/02/1955 tại Hải Phòng Hiện trú tại: FRITZ REUTER STR 61 01097 DRESDEN
 4. 47. Bùi Kim Điệp, sinh ngày 29/05/1956 tại Hà Nội Hiện trú tại: LUSWIG, RICHTER, STR 17, 14467 POTSDAM 48. Phạm Việt Bằng, sinh ngày 25/10/1983 tại Hà Nội (con chị Điệp) Hiện trú tại: LUSWIG RICHTER STR 17, 14467 POTSDAM 49. La Thị Ngọc Dung, sinh ngày 07/03/1957 tại Cần Thơ Hiện trú tại: WEBERSTR. 64 49477 IBBENBUREN 50. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 09/08/1968 tại Hải Phòng Hiện trú tại: NEIDECKERSTRASSE 14, 55130 MAINZ 51. Nguyễn Hữu Đức Dennis, sinh ngày 25/02/1999 tại Đức (con chị Vân) Hiện trú tại: NEIDECKERSTRASSE 14, 55130 MAINZ 52. Nguyễn Như Mai Evelyne, sinh ngày 25/02/1999 tại Đức (con chị Vân) Hiện trú tại: NEIDECKERSTRASSE 14, 55130 MAINZ 53. Lương Văn Liêm, sinh ngày 22/03/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: FURTHER STR. 100, 28215 BREMEN 54. Nguyễn Thị Ngọc Có, sinh ngày 22/06/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Liêm) Hiện trú tại: FURTHER STR. 100, 28215 BREMEN 55. Nguyễn Jorn, sinh ngày 22/10/1991 tại Đức (con anh Liêm) Hiện trú tại: FURTHER STR. 100, 28215 BREMEN 56. Lương Thúy Vi, sinh ngày 02/12/1997 tại Đức (con anh Liêm) Hiện trú tại: FURTHER STR. 100, 28215 BREMEN 57. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 12/09/1961 tại Bắc Thái Hiện trú tại: AM WIEGWASSER 31, 99867 GOTHA 58. Phạm Công Thành, sinh ngày 16/01/1974 tại Hà Nội Hiện trú tại: 59192 BERGKAMEN, OBERE ERLENTIEFEN STR.6 59. Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 10/02/1965 tại Buôn Ma Thuột Hiện trú tại: MAURICE – RAVEL – STR. 10, 77694 KEHL 60. Trần Thanh Nhàn, sinh ngày 12/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Thắng) Hiện trú tại: MAURICE – RAVEL – STR. 10, 77694 KEHL 61. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 27/08/1996 tại Đức (con anh Thắng) Hiện trú tại: MAURICE – RAVEL – STR. 10, 77694 KEHL 62. Nguyễn Sang, sinh ngày 25/03/2000 tại Đức (con anh Thắng) Hiện trú tại: MAURICE – RAVEL – STR.10, 77694 KEHL 63. Đoàn Thị Dung (tức Dung MEISSNER), sinh ngày 10/03/1968 tại Ninh Bình Hiện trú tại: KETTLERWEG 19, 89537 GIENGEN 64. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 25/01/1962 tại Hà Nội Hiện trú tại: THORNE STR 53, 21339 LUENEBURG 65. Nguyễn Lương Huyền, sinh ngày 20/02/1991 tại Đức (con anh Bình) Hiện trú tại: THORNE STR 53, 21339 LUENEBURG 66. Phạm Thị Hải (tức BIBO Hải), sinh ngày 14/10/1954 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: SOHRENER STR 6 23818 ZUBBEN 67. Nguyễn Thị Hằng Phương, sinh ngày 10/03/1970 tại Hải Dương
 5. Hiện trú tại: HONNEFER STR. 15, 53567 ASBACH 68. Võ Thanh Tùng, sinh ngày 07/07/1994 tại Đức (con chị Phương) Hiện trú tại: HONNEFER STR. 15, 53567 ASBACH 69. Phạm Thị Tuyền (tức Luczkowski – Phạm), sinh ngày 10/07/1965 tại Hải Phòng Hiện trú tại: HOHEN STEIN 78 – 42283 WUPPERTAL 70. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 25/09/1991 tại Hải Phòng (con chị Tuyền) Hiện trú tại: HOHEN STEIN 78 – 42283 WUPPERTAL 71. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 07/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: GERBER STR. 33, 78050 VILLINGEN 72. Nguyễn Đình Luận, sinh ngày 23/12/1993 tại Đức (con chị Lệ) Hiện trú tại: GERBER STR. 33, 78050 VILLINGEN 73. Trần Thị Bạch Yến (tức Trần SCHWENGER), sinh ngày 22/10/1963 tại Hà Nội Hiện trú tại: ASTHEIMER STR. 40, 65428 RUESSELSHEIM 74. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 07/12/1970 tại Bắc Ninh Hiện trú tại: ALEXANDRINEN STR.100, 10969 BERLIN 75. Đặng Thị Biệt Nga, sinh ngày 26/04/1965 tại Bắc Cạn. Hiện trú tại: NEUMANN STR. 35, 90763 FUERTH 76. Trần Thị Bình (tức Donhauser Trần Thị Bình), sinh ngày 06/06/1956 tại Bắc Cạn Hiện trú tại: MICHELDORF, AM FEILER9, 92705 LEUCHTENBERG 77. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 11/01/1967 tại Hải Phòng Hiện trú tại: HAUPT STR.47, 77839 LICHTENAU 78. Cao Thị Thơm, sinh ngày 28/06/1962 tại Nam Định Hiện trú tại: KOENIGSBRUECKER LAND STR.125, 01109 DRESDEN 79. Nguyễn Cao Trí Trung, sinh ngày 21/09/1993 tại Đức (con chị Thơm) Hiện trú tại: KOENIGSBRUECKER LAND STR.125, 01109 DRESDEN 80. Trần Văn Hùng, sinh ngày 01/10/1969 tại Đồng Nai Hiện trú tại: MARTIN STR.2, 73061 EBERSBACH/FILS 81. Trần Hưng Thịnh, sinh ngày 26/11/1995 tại thành phố Hồ Chí Minh (con anh Hùng) Hiện trú tại: MARTIN STR.2, 73061 EBERSBACH/FILS 82. Trương Tuyết Linh, sinh ngày 16/09/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: DIETESHEIMER STR.24D, 60386 FRANKFURT/MAIN 83. Dương Kenny, sinh ngày 16/09/1994 tại Đức (con chị Linh) Hiện trú tại: DIETESHEIMER STR.24D, 60386 FRANKFURT/MAIN 84. Đào Thị Xuân Hoa, sinh ngày 19/05/1963 tại Hà Nội Hiện trú tại: URSELERSTRASSE49, 61348 BADHOMBURG V.D.HOEHE 85. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 26/05/1955 tại Nghệ An Hiện trú tại: BAENSCH STR.92, 10247 BERLIN 86. Nguyễn Xuân Hà, sinh ngày 21/11/1964 tại Phú Thọ Hiện trú tại: LANDSBERGER ALLEE 179, 10369 BERLIN 87. Nguyễn Việt Linh, sinh ngày 30/03/1993 tại Đức (con anh Hà) Hiện trú tại: LANDSBERGER ALLEE 179, 10369 BERLIN
 6. 88. Văn Đức Hồng, sinh ngày 12/05/1948 tại Nghệ An Hiện trú tại: AMALIEN STR. 127, 06844 DESSAU 89. Lại Hợp Sáu, sinh ngày 27/01/1958 tại Thái Bình Hiện trú tại: 18069 ROSTOCK, TSCHAIKOWSKI STR.2 90. Lại Hợp Đức, sinh ngày 13/07/1990 tại Đức (con anh Sáu) Hiện trú tại: 18069 ROSTOCK, TSCHAIKOWSKI STR.2 91. Nguyễn Ngọc Nga, sinh ngày 22/10/1960 tại Khánh Hòa Hiện trú tại: KOETZTINGER STR. 38, 10318 BERLIN 92. Đặng Ngọc Long, sinh ngày 02/02/1971 tại Hà Nội Hiện trú tại: WERNER VON SIEMENS STR. 14, 64711 ERBACH 93. Ngô Trung Hiếu, sinh ngày 14/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: ALBERT HAUEISEN STR. 6A, FRANKENTHAL (PFALZ) 94. Vũ Thị Thu Hương, sinh ngày 18/01/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: DAIMLERSTR.1, 79585 STEINEN 95. Chu Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 22/12/1959 tại Hà Nam Hiện trú tại: NIKOLAIPLATZ 11, 06712 ZEITZ 96. Trần Hà Mi, sinh ngày 13/06/1999 tại Đức (con chị Diệp) Hiện trú tại: NIKOLAIPLATZ 11, 06712 ZEITZ 97. Trần Kim Thêm, sinh ngày 06/01/1953 tại Hải Dương Hiện trú tại: KUGELFANGTRIFT 144, 30657 HANNOVER 98. Đoàn Thị Tường Vi, sinh ngày 02/01/1970 tại Quảng Ngãi Hiện trú tại: AM ZOLLSTEIG 5, 87700 MEMMINGEN 99. Nguyễn Đoan Dung, sinh ngày 14/10/1995 tại Đức (con chị Vi) Hiện trú tại: AM ZOLLSTEIG 5, 87700 MEMMINGEN 100. Nguyễn Kevin, sinh ngày 14/02/2000 tại Đức (con chị Vi) Hiện trú tại: AM ZOLLSTEIG 5, 87700 MEMMINGEN 101. Nguyễn Quang Hưng, sinh ngày 29/03/1972 tại Đà Nẵng Hiện trú tại: BESSERMERSTRASSE 9, 90411 NUERNBERG 102. Phạm Huỳnh Mai, sinh ngày 15/10/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: REICHPIETSCH STR.25, 04317 LEIPZIG 103. Phạm Thanh Phong Marvin, sinh ngày 21/06/1994 tại Đức (con chị Mai) Hiện trú tại: REICHPIETSCH STR.25, 04317 LEIPZIG 104. Phạm Thiên Thanh Jasmin, sinh ngày 12/09/1996 tại Đức (con chị Mai) Hiện trú tại: REICHPIETSCH STR.25, 04317 LEIPZIG 105. Nguyễn Tấn Cường, sinh ngày 21/9/1967 tại Hải Phòng Hiện trú tại: RHEINISCHE STR. 73A, D44137 DORTMUND 106. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 24/12/1993 tại Đức (con anh Cường) Hiện trú tại: RHEINISCHE STR. 73A, D-44137 DORTMUND 107. Trần Quang, sinh ngày 10/10/1960 tại Thừa Thiên – Huế Hiện trú tại: HAUPTSTRASSE 47, 99819 OBERELLEN 108. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 01/10/1955 tại Lạng Sơn
 7. Hiện trú tại: WALLTORSTRASSE 19, 35390 GIESSEN 109. Trần Văn Đoàn, sinh ngày 01/01/1961 tại Nghệ An Hiện trú tại: VIKTOR KLEMPERER STR.13, 01217 DRESDEN 110. Trần Thị Linh Chi, sinh ngày 07/11/1989 tại Đức (con anh Đoàn) Hiện trú tại: VIKTOR KLEMPERER STR.13, 01217 DRESDEN 111. Trần Anh Dũng, sinh ngày 18/11/1990 tại Đức (con anh Đoàn) Hiện trú tại: VIKTOR KLEMPERER STR.13, 01217 DRESDEN 112. Huỳnh Mai Hoa, sinh ngày 28/08/1967 tại Hà Nội Hiện trú tại: 13599 BERLIN, GARTENFELDER STR. 49 a. 113. Dương Hiển Tài, sinh ngày 13/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: SITZENDORFER STR.8, 12687 BERLIN 114. Vũ Trường Giang, sinh ngày 19/8/1958 tại Hưng Yên Hiện trú tại: KURT PCHALEK STR. 9, 02625 BAUTZEN 115. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 08/3/1962 tại Hà Nội (vợ anh Giang) Hiện trú tại: KURT PCHALEK STR. 9, 02625 BAUTZEN 116. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 09/8/1992 tại Đức (con anh Giang) Hiện trú tại: KURT PCHALEK STR. 9, 02625 BAUTZEN 117. Vũ Tuấn Minh, sinh ngày 04/07/1985 tại Đức (con anh Giang) Hiện trú tại: KURT PCHALEK STR. 9, 02625 BAUTZEN 118. Nguyễn Thị Thu Trinh, sinh ngày 19/11/1965 tại Tiền Giang Hiện trú tại: AMPFING STR.30A 81671 MUNCHEN 119. Văn Nam Tiến, sinh ngày 11/05/1957 tại Nghệ An Hiện trú tại: BIESENBROWER STR. 12.13057 BERLIN 120. Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 10/08/1965 tại Hải Phòng (vợ anh Tiến) Hiện trú tại: BIESENBROWER STR. 12.13057 BERLIN 121. Văn Hoài My, sinh ngày 28/09/1994 tại Đức (con anh Tiến) Hiện trú tại: BIESENBROWER STR. 12.13057 BERLIN 122. Nguyễn Thị Thiên Nga, sinh ngày 15/11/1968 tại Hà Nội Hiện trú tại: 16303 SCHWEDT/ODER, HANS BEIMLER STR 19 123. Ngô Việt Đức, sinh ngày 02/02/1991 tại Đức (con chị Nga) Hiện trú tại: 16303 SCHWEDT/ODER, HANS BEIMLER STR 19 124. Đăng Xuân Nhã, sinh ngày 09/8/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: LINZER STR.148a, 53562 ST. KATHARINEN 125. Lê Thanh Liêm, sinh ngày 19/02/1965 tại Cần Thơ Hiện trú tại: VINZENZ PALLOTTI STR. 14, 86316 FRIEDBERG 126. Vũ Thanh Hải, sinh ngày 09/10/1963 tại Ninh Bình Hiện trú tại: 71706 MARKGRONINGEN EICHENDORFF STR.12 127. Lê Bửu Nhân, sinh ngày 09/06/1961 tại Bình Dương Hiện trú tại: 89134 BLAUSTEIN, BUCHBRONNENWEG 63 128. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 17/09/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: WEDEL/HOLSTEIN, PINN - EBERG
 8. 129. Huỳnh Thị Hồng Nhung, sinh ngày 22/03/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 42697 SOLINGEN, KULLER STR. 104 130. Huỳnh Đạt Trung, sinh ngày 02/07/1993 tại Đức (con chị Nhung) Hiện trú tại: 42697 SOLINGEN, KULLER STR. 104 131. Phạm Quang Hiệp, sinh ngày 13/02/1959 tại Hải Phòng Hiện trú tại: JAKOB STR 148/152 52064 AACHEN 132. Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 30/09/1962 tại Hải Phòng (vợ anh Hiệp) Hiện trú tại: JAKOB STR 148/152 52064 AACHEN 133. Phạm Thị Minh Trang, sinh ngày 02/01/1990 tại Hải Phòng (con anh Hiệp) Hiện trú tại: JAKOB STR 148/152 52064 AACHEN 134. Phạm Minh Xinh, sinh ngày 02/06/1998 tại Đức (con anh Hiệp) Hiện trú tại: JAKOB STR 148/152 52064 AACHEN 135. Nguyễn Thị Hường An, sinh ngày 20/03/1953 tại Hà Nội Hiện trú tại: 65549 LIMBURG AN DERLAHN, GRABENSTR17 136. Phạm Ngọc Chính, sinh ngày 12/08/1962 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: PESTALOZZIRING 34, 96493 BALLENSTEDT 137. Trần Thị Mai, sinh ngày 31/7/1969 tại Quảng Ninh (vợ anh Chính) Hiện trú tại: PESTALOZZIRING 34, 96493 BALLENSTEDT 138. Phạm Thái Tài, sinh ngày 11/04/1993 tại Đức (con anh Chính) Hiện trú tại: PESTALOZZIRING 34, 96493 BALLENSTEDT 139. Phạm Ngọc Trà Mi, sinh ngày 28/12/1998 tại Đức (con anh Chính) Hiện trú tại: PESTALOZZIRING 34, 96493 BALLENSTEDT 140. Trần Hợp Nguyễn Linh, sinh ngày 04/08/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 73479 ELLWANGEN, STAUFFENBERGRING 1 141. Phan Hoàng Điệp, sinh ngày 08/6/1966 tại Hà Nội (vợ anh Linh) Hiện trú tại: 73479 ELLWANGEN, STAUFFENBERGRING 1 142. Chu Hoàng Khánh, sinh ngày 08/9/1993 tại Đức (con anh Linh) Hiện trú tại: 73479 ELLWANGEN, STAUFFENBERGRING 1 143. Đào Đình Thiềng, sinh ngày 01/09/1956 tại Hưng Yên Hiện trú tại: 26133 OLDENBURG, DR WIRCHOW STR. 24 144. Nguyễn Thị Lang, sinh ngày 21/8/1977 tại Cần Thơ Hiện trú tại: AM SENNENBUSCH 2 D, 32052 HERFORD 145. Phan Tiến Anh, sinh ngày 25/6/1968 tại Phú Thọ Hiện trú tại: SPITZWEG STR 62 95447 BAYRENTH 146. Bùi Thị Đào (tức Phan Tiến Đào), sinh ngày 01/02/1969 tại Hà Nội (vợ anh Anh) Hiện trú tại: SPITZWEG STR 62 95447 BAYRENTH 147. Phan Tiến Thanh Hằng, sinh ngày 22/01/1994 tại Đức (con anh Anh) Hiện trú tại: SPITZWEG STR 62 95447 BAYRENTH 148. Phan Tiến Dũng, sinh ngày 12/9/1998 tại Đức (con anh Anh) Hiện trú tại: SPITZWEG STR 62 95447 BAYRENTH 149. Nguyễn Thị Thịnh (tức Phạm Thị Thịnh), sinh ngày 27/04/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh
 9. Hiện trú tại: KLEINE VENEDIG 2, 31134 HIEDESHEIM 150. Phạm Tấn Vũ, sinh ngày 07/10/1991 tại Đức (con chị Thịnh) Hiện trú tại: KLEINE VENEDIG 2, 31134 HIEDESHEIM 151. Phạm Thanh Vi, sinh ngày 30/11/1993 tại Đức (con chị Thịnh) Hiện trú tại: KLEINE VENEDIG 2, 31134 HIEDESHEIM 152. Nguyễn Trần Tràng, sinh ngày 07/9/1955 tại Hà Nội Hiện trú tại: NECKENHOSCHFSTRASSE11, 60596 FRANKFURT AM MAIN 153. Nguyễn Trần Thanh Vân, sinh ngày 02/10/1998 tại Đức (con anh Tràng) Hiện trú tại: NECKENHOSCHFSTRASSE11, 60596 FRANKFURT AM MAIN 154. Phạm Thị Lê Minh, sinh ngày 15/02/1966 tại Hà Nội Hiện trú tại: GRILLPARZER STR.39, 81675 MUNCHEN 155. Trần Phượng Hoàng Mỹ Kim, sinh ngày 01/3/1994 tại Đức (con chị Minh) Hiện trú tại: GRILLPARZER STR.39, 81675 MUNCHEN 156. Trần Phượng Hoàng Kevin, sinh ngày 23/9/1998 tại Đức (con chị Minh) Hiện trú tại: GRILLPARZER STR.39, 81675 MUNCHEN 157. Phạm Thị Xuân Lan (tức Seng Xuân Lan), sinh ngày 13/01/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: EUGEN GECK STRASSE 5a, 76189 KARLSRUHE 158. Seng Lyda, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức (con chị Lan) Hiện trú tại: EUGEN GECK STRASSE 5a, 76189 KARLSRUHE 159. Seng Randy, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức (con chị Lan) Hiện trú tại: EUGEN GECK STRASSE 5a, 76189 KARLSRUHE 160. Nguyễn Thị Diệp, sinh ngày 15/4/1969 tại Pnompênh Hiện trú tại: BONHOEFFER STRASSE 5, 76189 KARLSRUHE 161. Trần Hồng Phúc, sinh ngày 24/12/1995 tại Đức (con chị Diệp) Hiện trú tại: BONHOEFFER STRASSE 5, 76189 KARLSRUHE 162. Trần Diệp Đan, sinh ngày 06/6/1997 tại Đức (con chị Diệp) Hiện trú tại: BONHOEFFER STRASSE 5, 76189 KARLSRUHE 163. Nguyễn Đỗ Diễm Phương, sinh ngày 20/09/1967 tại Khánh Hòa Hiện trú tại: HUSTADT RING 149, 44801 BOCHUM 164. Huỳnh Văn Chung, sinh ngày 22/4/1963 tại Hà Nội Hiện trú tại: WALDREBEN WEG 1, 14319 LEIPZIG 165. Nguyễn Hồng Ánh, sinh ngày 24/12/1968 tại Hà Nội (vợ anh Chung) Hiện trú tại: WALDREBEN WEG 1, 14319 LEIPZIG 166. Huỳnh Lilien, sinh ngày 14/04/1997 tại Đức (con anh Chung) Hiện trú tại: WALDREBEN WEG 1, 14319 LEIPZIG 167. Huỳnh Vivien, sinh ngày 21/06/1999 tại Đức (con anh Chung) Hiện trú tại: WALDREBEN WEG 1, 14319 LEIPZIG 168. Lê Văn Hồng, sinh ngày 02/5/1954 tại Thừa Thiên – Huế Hiện trú tại: 97816 LOHR SENDELBACH, BUCHEN STRABE 26 169. Lê Thị Hoài Hương, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức (con anh Hồng) Hiện trú tại: 97816 LOHR SENDELBACH, BUCHEN STRABE 26
 10. 170. Lê Thị Hoài Giang, sinh ngày 07/10/1995 tại Đức (con anh Hồng) Hiện trú tại: 97816 LOHR SENDELBACH, BUCHEN STRABE 26 171. Nguyễn Danh Lan (Herfurth Danh Lan), sinh ngày 06/03/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: STAUFFENBERG STR.46, 04600 ALTENBURG 172. Đinh Phú Hải, sinh ngày 16/5/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: HIRSCH STR.66 76133 KARLSRUHE 173. Trương Chí Minh, sinh ngày 28/8/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: OTTO STR. 56 47198 DUISBURG 174. Phạm Thị Dung (tức Dương Phạm Thị Dung), sinh ngày 18/07/1968 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: WIESENTFELSE STR. 58 81249 MUENCHEN 175. Dương Daniela Phi Phụng, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức (con chị Dung) Hiện trú tại: WIESENTFELSE STR. 58 81249 MUENCHEN 176. Vũ Thị Bích Hồng, sinh ngày 18/02/1971 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: BREITEN STR. 3 92421 SCHWANDORF 177. Doãn Tiến Thuận, sinh ngày 26/7/1993 tại Đức (con chị Hồng) Hiện trú tại: BREITEN STR. 3 92421 SCHWANDORF 178. Doãn Nam, sinh ngày 04/7/1999 tại Đức (con chị Hồng) Hiện trú tại: BREITEN STR. 3 92421 SCHWANDORF 179. Đoàn Văn Tuân, sinh ngày 20/7/1958 tại Hải Phòng Hiện trú tại: BURG STALL STR. 6, 73431 AALEN 180. Đoàn Mai Lan, sinh ngày 07/4/1991 tại Hải Phòng (con anh Tuân) Hiện trú tại: BURG STALL STR. 6, 73431 AALEN 181. Đoàn Mai Lin, sinh ngày 28/8/1998 tại Đức (con anh Tuân) Hiện trú tại: BURG STALL STR. 6, 73431 AALEN 182. Đoàn Mai Phương, sinh ngày 14/5/2000 tại Đức (con anh Tuân) Hiện trú tại: BURG STALL STR. 6, 73431 AALEN 183. Phạm Long Đức, sinh ngày 29/3/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: D49324 MELLE NORDENFELDER WEG 65 184. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 12/09/1968 tại Hà Nội Hiện trú tại: LEONHARD STR. 7, 90443 NURNBERG 185. Đàm Quang Chương, sinh ngày 27/7/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 74821 MOSBACH OSTSTR 7 186. Đỗ Kim Dung, sinh ngày 17/8/1956 tại Hà Nội Hiện trú tại: RAIFFEISEN STR. 6, 30938 BURGWEDEL 187. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 23/7/1976 tại Lào Hiện trú tại: LAUE STR. 18, 63741 ASCHAFFEN BURG 188. Nguyễn Văn Đông, sinh ngày 20/4/1966 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: CRIVITZER STR. 01 13059 BERLIN 189. Nguyễn Đông Đức, sinh ngày 21/01/1992 tại Đức (con anh Đông) Hiện trú tại: CRIVITZER STR. 01 13059 BERLIN 190. Nguyễn Trung Âu, sinh ngày 11/10/1999 tại Đức (con anh Đông)
 11. Hiện trú tại: CRIVITZER STR. 01 13059 BERLIN 191. Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 27/07/1968 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: 16348 KLOSTERFELDE HANS BEIMLER STR 15 192. Nguyễn Minh Cường Philip, sinh ngày 07/12/1999 tại Đức (con anh Trí) Hiện trú tại: 16348 KLOSTERFELDE HANS BEIMLER STR 15 193. Trần Minh Ngọc, sinh ngày 30/04/1975 tại Bến Tre Hiện trú tại: LOCCUMER STR. 49 30519 HANNOVER 194. Nguyễn Văn Luân, sinh ngày 15/6/1966 tại Vĩnh Phúc Hiện trú tại: JAKOB DAUTEL STR. 7 73635 RUDERSBERG 195. Nguyễn Duyên Simone, sinh ngày 13/5/1994 tại Đức (con anh Luân) Hiện trú tại: JAKOB DAUTEL STR. 7 73635 RUDERSBERG 196. Nguyễn Lisa Kim Hương, sinh ngày 28/9/1997 tại Đức (con anh Luân) Hiện trú tại: JAKOB DAUTEL STR. 7 73635 RUDERSBERG 197. Lê Hùng, sinh ngày 01/9/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: SIEDLER STR. 1 94121 SALZWEG 198. Lê Huy, sinh ngày 17/6/1999 tại Đức (con anh Hùng) Hiện trú tại: SIEDLER STR. 1 94121 SALZWEG 199. Lê Mai Quế Hân, sinh ngày 16/9/2000 tại Đức (con anh Hùng) Hiện trú tại: SIEDLER STR. 1 94121 SALZWEG 200. Nguyễn Ngọc Quang, sinh ngày 27/8/1955 tại Long An Hiện trú tại: AMRUHSTEIN 22, 91054 BUCKENHOF 201. Phạm Thị Thùy Dương, sinh ngày 23/8/1981 tại Hải Phòng Hiện trú tại: 60 RATHENER, 01259 DRESDEN 202. Cao Đức Hưng, sinh ngày 28/4/1955 tại Hà Nội Hiện trú tại: KOTHENER STR. 21, 12689 BERLIN 203. Nguyễn Cao Chi Mai, sinh ngày 01/07/1992 tại Đức (con anh Hưng) Hiện trú tại: KOTHENER STR. 21, 12689 BERLIN 204. Lê Xuân Hồng, sinh ngày 03/8/1963 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: 39307 GENTHIN, 1 phố GILLHOFF 205. Từ Bích Ngọc, sinh ngày 22/03/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: WARW EG 9 45277 ESSEN 206. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 05/7/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: D – 26123 OLDENBURG, ADELHEID STR. 3A 207. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 21/01/1964 tại Hà Nội Hiện trú tại: D – 26123 OLDENBURG/ BUNDESREPUBLIK 208. Trần Trần Thiên Trang, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức (con chị Hoa) Hiện trú tại: D – 26123 OLDENBURG/ BUNDESREPUBLIK 209. Nguyễn Thị Tuyết Minh, sinh ngày 03/6/1971 tại Hà Nội Hiện trú tại: G.HAUPTMANN STR. 1 91058 ERLANGEN 210. Nguyễn Su Đức Trung, sinh ngày 13/02/1994 tại Đức (con chị Minh) Hiện trú tại: G.HAUPTMANN STR. 1 91058 ERLANGEN
 12. 211. Phạm Hoài Nam, sinh ngày 04/12/1979 tại Hà Nội Hiện trú tại: 56727 MAYEN, KOBLENZER STR. 99 212. Bùi Thị Mai Thoan, sinh ngày 01/6/1970 tại Ninh Bình Hiện trú tại: DR.TODSEN – STR. 4, 24937 FLENSBURG 213. Bùi Hoài Nam, sinh ngày 11/3/1991 tại Đức (con chị Thoan) Hiện trú tại: DR.TODSEN – STR. 4, 24937 FLENSBURG 214. Trần Thị Hồng Lý, sinh ngày 15/10/1964 tại Long An Hiện trú tại: ALBRECHTS GASSE 26, 94315 STRAUBING 215. Lại Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 28/02/1992 tại Đức (con chị Lý) Hiện trú tại: ALBRECHTS GASSE 26, 94315 STRAUBING 216. Nguyễn Hoàng Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/9/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 85635 HOHENKIRCHEN, SIEGERTSBRUNN, EGMATINGER STR. 10 217. Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 11/4/1994 tại Đức (con chị Thoa) Hiện trú tại: 85635 HOHENKIRCHEN, SIEGERTSBRUNN, EGMATINGER STR. 10 218. Nguyễn Minh Diễm, sinh ngày 13/5/1995 tại Đức (con chị Thoa) Hiện trú tại: 85635 HOHENKIRCHEN, SIEGERTSBRUNN, EGMATINGER STR. 10 219. Đặng Văn Nam (tức Đặng Joseph), sinh ngày 10/11/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: FRUEHLING STR. 10 90765 FUERTH 220. Đặng Kevin Vinh, sinh ngày 04/6/1995 tại Đức (con anh Nam) Hiện trú tại: FRUEHLING STR. 10 90765 FUERTH 221. Đặng Kristine, sinh ngày 24/6/1999 tại Đức (con anh Nam) Hiện trú tại: FRUEHLING STR. 1090765 FUERTH 222. Trần Xuân Mỹ, sinh ngày 25/8/1974 tại Kiên Giang Hiện trú tại: 72458 ALBSTADT, EBINGEN, BITZER STEIGE 62 223. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 04/01/1970 tại Hà Nội Hiện trú tại: MARK STR.33 LEBACH 224. Đặng Thị Mai Hương, sinh ngày 01/7/1963 thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 41 JAMIN, 91052 ERLANGEN 225. Đoàn Duy Lộc Dennis, sinh ngày 31/8/1998 tại Đức (con chị Hương) Hiện trú tại: 41 JAMIN, 91052 ERLANGEN 226. Văn Nguyên Hạnh, sinh ngày 13/05/1975 tại Hà Nội Hiện trú tại: ELSA, BRAENDSTROM, STR. 10 55124 MAINZ 227. Phạm Ngọc Long, sinh ngày 14/4/1963 tại Hải Phòng Hiện trú tại: KAULANGER STR 4 96317 KRONACH 228. Phạm Ngọc Thu, sinh ngày 21/10/1990 tại Đức (con anh Long) Hiện trú tại: KAULANGER STR 4 96317 KRONACH 229. Phạm Hoàng Nam, sinh ngày 04/6/1999 tại Đức (con anh Long) Hiện trú tại: KAULANGER STR 4 96317 KRONACH 230. Võ Ngọc Thuận, sinh ngày 08/3/1962 tại Hà Nội Hiện trú tại: 61130 NIEDDERAU FRIEDBERGER STR 49 H 231. Doãn Bình, sinh ngày 08/4/1952 tại Hà Nội
 13. Hiện trú tại: BARBARA STR. 39, 01129 DRESDEN 232. Đào Quang Dương, sinh ngày 05/11/1981 tại Hà Nội Hiện trú tại: AUGUST, EULER, WEG 19, 90411 NURNBERG 233. Nguyễn Hữu Thị Tố Nga, sinh ngày 17/9/1958 tại Bình Định Hiện trú tại: WALD STR. 70 A, 47533 KLEVE 234. Phan Thị Dự, sinh ngày 04/8/1963 tại Bà Rịa – Vũng Tàu Hiện trú tại: SCHUETZEN STR. 13 a, 21244 BUCHHOLZ 235. Trần Quốc Trí, sinh ngày 13/4/1993 tại Đức (con chị Dự) Hiện trú tại: SCHUETZEN STR. 13 a, 21244 BUCHHOLZ 236. Trần Quốc Trung, sinh ngày 06/02/1995 tại Đức (con chị Dự) Hiện trú tại: SCHUETZEN STR. 13 a, 21244 BUCHHOLZ 237. Trần Ngọc Trâm, sinh ngày 30/8/1997 tại Đức (con chị Dự) Hiện trú tại: SCHUETZEN STR. 13 a, 21244 BUCHHOLZ. 238. Lê Tô Thanh Ngọc, sinh ngày 06/9/1983 tại Đức Hiện trú tại: DREIEICH STR. 5 D, 63128 DIETZEN BACH 239. Hà Lệ Quyên, sinh ngày 20/4/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: LICHTENBERGER STR. 14 22045 HAMBURG 240. Vũ Thu Hương, sinh ngày 20/5/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: 91054 ERLANGEN, UNIVERSITATSSTRABE 9 241. Diệp Thị Kim Duyên, sinh ngày 15/4/1978 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: PLOTZENSEESTR. 6, 40789 MONHEIM AM RHEIN 242. Lê Tuấn, sinh ngày 26/9/1993 tại Đức Hiện trú tại: STRESEMANNALLEE 44, 60596 FRANKFURT AM MAIN 243. Trần Thị Lệ Thanh, sinh ngày 27/01/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 77964 KEHL, ALLMENDZEIL STR. 24 244. Lê Thanh, sinh ngày 09/3/1963 tại Hà Nội Hiện trú tại: RUDOLF, BREITSCHEID, STR. 43, 04575 NEUKIERITZSCH 245. Nguyễn Mạnh Tiến, sinh ngày 05/01/1967 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: Đường SALBEI, WEG Số 05, 90542 ECHENTAL 246. Nguyễn Huy Long, sinh ngày 26/02/1991 tại Đức (con anh Tiến) Hiện trú tại: SALBEI, WEG 05, 90542 ECHENTAL 247. Nguyễn Tommy Huy, sinh ngày 30/8/1998 tại Đức (con anh Tiến) Hiện trú tại: SALBEI, WEG 05, 90542 ECHENTAL 248. Võ Ngọc Bửu Trâm, sinh ngày 30/12/1977 tại Cần Thơ Hiện trú tại: SENFTEN BERGERRING 11, 13439 BERLIN 249. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 16/8/1998 tại Đức Hiện trú tại: 26382 WILHELMSHAVEN, THEILEN STR 18 250. Lê Minh, sinh ngày 29/6/1996 tại Đức (anh anh Anh) Hiện trú tại: 26382 WILHELMSHAVEN, THEILEN STR 18 251. Lê Bình, sinh ngày 03/6/1995 tại Đức (anh anh Anh) Hiện trú tại: 26382 WILHELMSHAVEN, THEILEN STR 18
 14. 252. Trần Hoàng Nữ Lệ My, sinh ngày 22/7/1980 tại Nghệ An Hiện trú tại: 72764 REUTLINGEN, KAISERPASSAGE 4 253. Chu Hà Ly Ly, sinh ngày 07/01/1991 tại Đức Hiện trú tại: MANNHEIMER STR ASSE 67 78467 KONSTANZ 254. Phan Trần Như Uyên Phương, sinh ngày 02/11/1984 tại Đà Nẵng Hiện trú tại: WESER STR. 166, 12045 BERLIN 255. Hà Đức Thảo, sinh ngày 16/4/1960 tại Bắc Cạn Hiện trú tại: 16259 BAD FREIENWALDE ALAUNWERK 11 256. Vũ Văn Canh, sinh ngày 12/6/1960 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, HERZOG, REICHARD, STR. 20 257. Vũ Michael, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức (con anh Canh) Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, HERZOG, REICHARD, STR. 20 258. Vũ Florian Việt Đức, sinh ngày 03/02/1995 tại Đức (con anh Canh) Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, HERZOG, REICHARD, STR. 20 259. Trang Cao, sinh ngày 01/01/1960 tại Bạc Liêu Hiện trú tại: 26131 OLDENBURG, OSTERKAMPSWG 130 260. Trang Johnny, sinh ngày 01/9/1997 tại Đức (con anh Cao) Hiện trú tại: 26131 OLDENBURG, OSTERKAMPSWG 130 261. Trang Henry, sinh ngày 10/6/1999 tại Đức (con anh Cao) Hiện trú tại: 26131 OLDENBURG, OSTERKAMPSWG 130 262. Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 02/9/1955 tại Hà Nội Hiện trú tại: 39104 MAGDEBURG, ERNST, REUTER, ALLEE 26 263. Phạm Khánh Vân, sinh ngày 18/01/1959 tại Hà Nội (vợ anh Hà) Hiện trú tại: 39104 MAGDEBURG, ERNST, REUTER, ALLEE 26 264. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 16/4/1989 tại Đức (con anh Hà) Hiện trú tại: 39104 MAGDEBURG, ERNST, REUTER, ALLEE 26 265. Nguyễn Quang Thiện, sinh ngày 08/7/1995 tại Đức (con anh Hà) Hiện trú tại: 39104 MAGDEBURG, ERNST, REUTER, ALLEE 26 266. Nguyễn Hồng Minh, sinh ngày 11/01/1963 tại Hà Nội Hiện trú tại: LERCHEN STRASSE 20, 22767 HAMBURG 267. Trương Quỳnh Giang, sinh ngày 25/9/1979 tại Hà Nội Hiện trú tại: 86399 BOBINGEN, RIBWEG. 4 268. Hoàng Thị Phương Khánh, sinh ngày 16/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 50765 KOLN, WESERPLATZ 1 269. Vũ Đức Thắng, sinh ngày 02/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: SCHURZELDER, 568, 52074 AACHEN 270. Phạm Hoàng Vĩnh, sinh ngày 05/4/1982 tại Hà Nội Hiện trú tại: 10557 BERLIN, GERHARDT STR.1 271. Vũ Thị Loan, sinh ngày 26/4/1975 tại Thái Bình Hiện trú tại: 19057 SCHWERIN, LANGE REIHE 15 272. Trần Thị Ngọc Mai, sinh ngày 07/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh
 15. Hiện trú tại: BLUMEN STR. 21, 93055 REGENSBURG 273. Võ Thị Sáng, sinh ngày 13/8/1952 tại Campuchia Hiện trú tại: GALUSPARK 24, 60326 FRANKFURT AM MAIN 274. Nguyễn Thanh Trà, sinh ngày 07/9/1984 tại Bungary Hiện trú tại: HOCHSTR. 148, 85787 KARLSFELD 275. Ông Ngọc Khanh, sinh ngày 26/01/1981 tại Đức Hiện trú tại: RHODE, ISLAND, ALLEE 3, 76149 KARLSRUHE 276. Đỗ Thủy Tiên, sinh ngày 20/3/1983 tại Hà Nội Hiện trú tại: PRENZLAUER ALLEE 219, 10405 BERLIN 277. Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 19/3/1988 tại Đồng Nai Hiện trú tại: ENSCHEDER STRABE 21, 44 145 DORTMUND 278. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 15/01/1987 tại Đồng Nai (anh anh Thắng) Hiện trú tại: ENSCHEDER STRABE 21, 44 145 DORTMUND 279. Thạch Thất Phong Kevin, sinh ngày 08/01/2000 tại Đức Hiện trú tại: BLIESKASTE LER STR. 161 66386 STINGBERT 280. Tùng Lâm Niko Thạch, sinh ngày 05/12/1995 tại Đức (anh anh Kevin) Hiện trú tại: BLIESKASTE LER STR. 161 66386 STINGBERT 281. Đỗ Thị Phụng Kiều Julia, sinh ngày 07/05/1994 tại Đức Hiện trú tại: AMBONGERT 3 46499 HAMMINKEAN 282. Ngô Thị Thanh Hương, sinh ngày 10/5/1965 tại Hà Nội Hiện trú tại: STRABE DER VOLKERFREUNDFCHAFR 103.06886 LUTHERSTADT WITTENBERG 283. Lê Thị Lệ Thủy, sinh ngày 19/5/1987 tại Hà Nội (con chị Hương) Hiện trú tại: STRABE DER VOLKERFREUNDFCHAFR 103.06886 LUTHERSTADT WITTENBERG 284. Lê Thu Trang, sinh ngày 21/12/1990 tại Đức (con chị Hương) Hiện trú tại: STRABE DER VOLKERFREUNDFCHAFR 103.06886 LUTHERSTADT WITTENBERG 285. Lê Đình Hưng, sinh ngày 05/4/1994 tại Đức (con chị Hương) Hiện trú tại: STRABE DER VOLKERFREUNDFCHAFR 103.06886 LUTHERSTADT WITTENBERG 286. Phạm Hương Giang, sinh ngày 04/11/1980 tại Hà Nội Hiện trú tại: HAUPT STRABE 5 I, 10317 BERLIN 287. Quách Gia Vĩ, sinh ngày 08/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 67071 LUDWIGSHAFEN, ERFURTER RING 33 288. Trần Kim Dung (tức Kiều Kim Dung), sinh ngày 21/7/1976 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: WOLF HIRTH STR. 14, 71034 BOBLINGEN 289. Lê Thị Hoài Linh, sinh ngày 17/10/1983 tại Hải Phòng Hiện trú tại: KARLSRUBER STR. 1, 77815 BUHL/BADEN 290. Lê Quỳnh Anh, sinh ngày 09/11/1986 tại Hà Nội Hiện trú tại: 12557 BERLIN, OBERSPREE STR. 180 B 291. Lê Minh Đức, sinh ngày 17/01/1990 tại Hà Nội (con chị Anh) Hiện trú tại: 12557 BERLIN, OBERSPREE STR. 180 B
 16. 292. Đỗ Nguyễn Thái Hoa, sinh ngày 23/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 16341 SCHWANEBECK, HEINE STRASSE 1 293. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/5/1986 tại Đức Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 294. Phạm Trung Hiếu, sinh ngày 23/9/1987 tại Đức (em chị Hạnh) Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 295. Phạm Thanh Hùng, sinh ngày 29/5/1994 tại Đức (em chị Hạnh) Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 296. Phạm Thanh Hằng, sinh ngày 27/5/1995 tại Đức (em chị Hạnh) Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 297. Phạm Thanh Hậu, sinh ngày 04/01/1990 tại Đức (em chị Hạnh) Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 298. Phạm Thanh Hiệp, sinh ngày 20/5/1991 tại Đức (em chị Hạnh) Hiện trú tại: GARTEN STR. 1A, 36396 STEINAU ANDER STRASSE 299. Bùi Minh Quang, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức Hiện trú tại: ALTE HELLERSDORFER STRASSE 39, 12629 BERLIN 300. Trần Thị Gòn, sinh ngày 26/10/1958 tại Đồng Nai Hiện trú tại: STRABE 574 số 8 12355 BERLIN 301. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 14/6/1997 tại Đức (con chị Gòn) Hiện trú tại: STRABE 574 số 8 12355 BERLIN 302. Đặng Phan Tùng, sinh ngày 12/12/1986 tại Hà Nội Hiện trú tại: 14712 RATHENOW, GROSSE MILOWER STR. 81 303. Đặng Ngọc Tú, sinh ngày 02/8/1983 tại Hà Nội (anh anh Tùng) Hiện trú tại: 14712 RATHENOW, GROSSE MILOWER STR. 81 304. Lê Văn Hoan, sinh ngày 04/4/1955 tại Nghệ An Hiện trú tại: ST.PETERSBURGER STR. 12a, 01069DRESDEN 305. Lê Huyền Anh, sinh ngày 28/01/1988 tại Đức (con anh Hoan) Hiện trú tại: ST.PETERSBURGER STR. 12a, 01069DRESDEN 306. Lê Hải Anh, sinh ngày 20/12/1996 tại Đức (con anh Hoan) Hiện trú tại: ST.PETERSBURGER STR. 12a, 01069DRESDEN 307. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 16/6/1968 tại Đồng Nai Hiện trú tại: D – 26506 NORDEN, GARTENSTRABE 16 308. Ứng Mỹ Ngọc, sinh ngày 06/5/1985 tại Đồng Nai Hiện trú tại: SCHILLER STR.8C, 64846 GROBZIMMERN 309. Phạm Minh Huy, sinh ngày 23/01/1995 tại Đức Hiện trú tại: BRUCKWIESENWEG 5, 63128 DIETZENBACH 310. Bùi Thị Hồng Minh, sinh ngày 06/01/1990 tại Đức Hiện trú tại: ALTE HELLERSDDRFER STRASSE 39, 12629 BERLIN 311. Trần Nguyệt Minh, sinh ngày 16/5/1981 tại Hà Nội Hiện trú tại: 14641 NAUEN, HEINRICHHEINE – STR. 21 312. Nguyễn Hữu Đạt, sinh ngày 07/10/1966 tại Phan Thiết
 17. Hiện trú tại: SCHIEBRAINWEG 5/1, 71263 WEILDER STADT 313. Đàm Thị Tuyết Như, sinh ngày 01/4/1972 tại Phan Thiết (vợ anh Đạt) Hiện trú tại: SCHIEBRAINWEG 5/1, 71263 WEILDER STADT 314. Nguyễn Hữu Duy Việt Phi Lipp, sinh ngày 12/6/1998 tại Đức (con anh Đạt) Hiện trú tại: SCHIEBRAINWEG 5/1, 71263 WEILDER STADT 315. Trần Quốc Lan (tức Trị Quốc Lan), sinh ngày 06/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 52379 LANGERWEHE, JOHANNES, HAACK, STR 22 316. Bùi Thị Thu Hà, sinh ngày 27/10/1974 tại Bình Dương Hiện trú tại: 52146 WURSELEN, AM STEVENHOF 11 317. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 11/7/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: LAMWERSTIEG 60, 23562 LUEBECK 318. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 27/11/1974 tại Hà Nội Hiện trú tại: 14641 NAUEN, HEINRICH, HEINE STR 21 319. Nguyễn Phương Châm, (tức Đinh Văn Phương Châm), sinh ngày 24/6/1953 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 36039 FULDA, WIENER STRABE 4 320. Đinh Văn Khang, sinh ngày 08/5/1987 tại Đức (con chị Châm) Hiện trú tại: 36039 FULDA, WIENER STRABE 4 321. Đinh Văn Phương Thảo, sinh ngày 03/8/1982 tại Đức (con chị Châm) Hiện trú tại: 36039 FULDA, WIENER STRABE 4 322. Nguyễn Thị Phan Anh, sinh ngày 24/10/1984 tại Đức Hiện trú tại: AMWEIBEN TURM 18, 21339 LUNEBURG 323. Trần Minh Thuận, sinh ngày 16/8/1957 tại Bến Tre Hiện trú tại: LOCCUMER 7B 30519 HANNOVER, GERMANY 324. Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 30/12/1962 tại Thanh Hóa Hiện trú tại: 76761 RULZHEIM, MITTLERE ORTS STR 88 325. Vũ Ngọc Thiện Chính, sinh ngày 29/10/1983 tại Đức Hiện trú tại: TAL STR. 2/2 70794 FILDERSTADT 326. Nguyễn Therese Yến My, sinh ngày 20/3/1995 tại Đức Hiện trú tại: HUBEN STR. 8, 68305 MANNHEIM 327. Đàm Quang Ánh, sinh ngày 10/4/1950 tại Nam Định Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 328. Trần Thị Thanh Mai, sinh ngày 22/3/1951 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Ánh) Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 329. Phạm Tuấn Danh Tommy, sinh ngày 04/5/2001 tại Đức Hiện trú tại: HARDERWEG 28C, 22549 HAMBURG 330. Bùi Thị Thu Minh (tức Minh Meyer), sinh ngày 04/6/1955 tại Hải Phòng Hiện trú tại: GRUOW STR. 19A, 13187 BERLIN 331. Phạm Thị Thơm, sinh ngày 18/02/1960 tại Thái Bình Hiện trú tại: 41836 HUCKELHOVEN, KORSTEN STR.1 332. Lê Thùy Linh, sinh ngày 30/9/1992 tại Đức (con chị Thơm) Hiện trú tại: 41836 HUCKELHOVEN, KORSTEN STR.1
 18. 333. Lê Huy Tưởng, sinh ngày 04/02/1956 tại Hưng Yên (chồng chị Thơm) Hiện trú tại: 41836 HUCKELHOVEN, KORSTEN STR.1 334. Phạm Văn Độ, sinh ngày 15/3/1959 tại Hải Dương Hiện trú tại: SEELSTRABE 24, 92318 NEUMARKT I.D. OPF 335. Phạm Nhật Ly, sinh ngày 25/01/1999 tại Đức (con anh Độ) Hiện trú tại: SEELSTRABE 24, 92318 NEUMARKT I.D. OPF 336. Nguyễn Trọng Thu, sinh ngày 01/9/1966 tại Hà Nội Hiện trú tại: 49170 HAGEN A.T.W., KUMMERSKAMP 5 337. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 04/11/1967 tại Hà Nội (vợ anh Thu) Hiện trú tại: 49170 HAGEN A.T.W., KUMMERSKAMP 5 338. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 30/6/1991 tại Đức (con anh Thu) Hiện trú tại: 49170 HAGEN A.T.W., KUMMERSKAMP 5 339. Nguyễn Thu Lan, sinh ngày 29/01/1996 tại Đức (con anh Thu) Hiện trú tại: 49170 HAGEN A.T.W., KUMMERSKAMP 5 340. Thái Thị Sen, sinh ngày 14/6/1962 tại Quảng Ngãi Hiện trú tại: LESSING STRABE 17 41372 NIEDERKRUECHTEN 341. Nguyễn Xuân Quảng, sinh ngày 22/11/1961 tại Nam Hà Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 342. Nguyễn Thị Minh Trí, sinh ngày 14/5/1967 tại Đồng Nai (vợ anh Quảng) Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 343. Nguyễn Xuân Việt Đức, sinh ngày 14/10/1990 tại Đức (con anh Quảng) Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 344. Nguyễn Xuân Việt Mỹ, sinh ngày 29/11/1992 tại Đức (con anh Quảng) Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 345. Nguyễn Xuân Việt Nhật, sinh ngày 26/10/1994 tại Đức (con anh Quảng) Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 346. Nguyễn Xuân Việt Ý, sinh ngày 17/11/1996 tại Đức (con anh Quảng) Hiện trú tại: MUNSTERSTRASSE 68, 44145 DORTMUND 347. Trần Thiện Phước, sinh ngày 03/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: FLANDERSTR. 13/2 88239 WANGEN I.A 348. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 21/9/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Phước) Hiện trú tại: FLANDERSTR. 13/2 88239 WANGEN I.A 349. Trần Quang Vy, sinh ngày 25/6/1996 tại Đức (con anh Phước) Hiện trú tại: FLANDERSTR. 13/2 88239 WANGEN I.A 350. Phạm Thị Kim Thu, sinh ngày 29/3/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: ANKLAMER RING 5 22147 HAMBURG 351. Trần Văn Thuận, sinh ngày 25/11/1958 tại Hải Phòng Hiện trú tại: 65582 DIEZ, BERT BRECHT STR. 62 352. Nguyễn Quốc Hùng, sinh ngày 24/9/1968 tại Hà Nội Hiện trú tại: FRANKFURTER ALLEE 227. 10365 BERLIN 353. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức (con anh Hùng)
 19. Hiện trú tại: FRANKFURTER ALLEE 227, 10365 BERLIN 354. Đặng Quang, sinh ngày 09/9/1959 tại Quảng Trị Hiện trú tại: BERNER STR. 14 B 22145 HAMBURG 355. Đào Thị Bích Hồng, sinh ngày 01/6/1958 tại Hà Nội (vợ anh Quang) Hiện trú tại: BERNER STR. 14 B 22145 HAMBURG 356. Đặng Quang Thanh, sinh ngày 06/3/1992 tại Đức (con anh Quang) Hiện trú tại: BERNER STR. 14 B 22145 HAMBURG 357. Đặng Quang Minh, sinh ngày 05/12/1994 tại Đức (con anh Quang) Hiện trú tại: BERNER STR. 14 B 22145 HAMBURG 358. Phạm Minh Thoan, sinh ngày 27/12/1970 tại Hà Tây Hiện trú tại: 26160 BAD ZWISCHENAHN, AM BLOHER FORST 2 359. Trần Vũ Sang, sinh ngày 10/7/1992 tại Hà Nội (con chị Thoan) Hiện trú tại: 26160 BAD ZWISCHENAHN, AM BLOHER FORST 2 360. Đoàn Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 19/10/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 19061 SCHWERIN, ANDREJ SACHAROW STR. 52 361. Nguyễn Đức Tân, sinh ngày 05/11/1991 tại Đức (con chị Thanh) Hiện trú tại: 19061 SCHWERIN, ANDREJ SACHAROW STR. 52 362. Nguyễn An Vũ, sinh ngày 15/11/1993 tại Đức (con chị Thanh) Hiện trú tại: 19061 SCHWERIN, ANDREJ SACHAROW STR. 52 363. Đoàn Văn Cường, sinh ngày 03/9/1969 tại Thanh Hóa Hiện trú tại: KEMPTENER STR. 41, 87600 KAUPBEUREN 364. Đoàn Anna, sinh ngày 26/02/1999 tại Đức (con anh Cường) Hiện trú tại: KEMPTENER STR. 41, 87600 KAUPBEUREN 365. Lê Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/3/1974 tại Phú Yên Hiện trú tại: GILDENSTRABE 36, 44263 DORTMUND 366. Lê Hoàng Phong, sinh ngày 24/01/1990 tại Đức (con chị Oanh) Hiện trú tại: GILDENSTRABE 36, 44263 DORTMUND 367. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 05/12/1996 tại Đức (con chị Oanh) Hiện trú tại: GILDENSTRABE 36, 44263 DORTMUND 368. Vũ Thị Kim Ngân, sinh ngày 11/02/1975 tại Hải Phòng Hiện trú tại: 52222 STOLBERG, LEIMBERG 26 369. Phan Thị Huệ (Engelbrecht Huệ), sinh ngày 16/11/1961 tại Hà Nội Hiện trú tại: ALBRECHT DURER STR. 62, 09366 STOLLBERG/ERZGEB 370. Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 25/3/1975 tại Ninh Bình Hiện trú tại: KOELNER STRASSE 1, 64293 DARMSTADT 371. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 23/5/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện trú tại: DACHAUER STR. 177, 80636 MUNCHEN 372. Huỳnh Nguyễn Thị Hồng Cơ, sinh ngày 04/11/1967 tại Nha Trang Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 373. Nguyễn Ngọc Thùy Trang, sinh ngày 22/12/1990 tại Đức (con chị Cơ) Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1
 20. 374. Huỳnh Rose, sinh ngày 14/8/1995 tại Đức (con chị Cơ) Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 375. Huỳnh Elisabeth Hoàng Anh, sinh ngày 22/5/1997 tại Đức (con chị Cơ) Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 376. Huỳnh Tấn Kiển, sinh ngày 19/3/1961 tại Phú Yên (chồng chị Cơ) Hiện trú tại: 74821 MOSBACH, IN DER HEINRICHSBURG 2/1 377. Dương Thanh Tuấn, sinh ngày 15/02/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: HORSTER STR.87, 59368 WERNE 378. Vũ Thị Thu Thành, sinh ngày 26/6/1966 tại Bình Thuận Hiện trú tại: 41751 VIERSEN, BUSCHER WEG 78 379. Thạch Tám, sinh ngày 05/5/1960 tại Cần Thơ Hiện trú tại: BLUMENSTR.21, 93055 REGENSBURG 380. Trần Khánh Hiền, sinh ngày 08/11/1959 tại Hà Nội Hiện trú tại: 39104 MAGDBURG, NEUE STRASSE 9 381. Lê Thanh Thủy, sinh ngày 23/7/1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: DONIZETTISTRASSE 82, 12623 BERLIN 382. Trương Thị Bích Vân, sinh ngày 14/7/1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu Hiện trú tại: PRINZ LUDWIG STR. 6A/402, 80333 MUNCHEN 383. Lê Đức Thịnh Davit, sinh ngày 02/5/1999 tại Đức (con chị Vân) Hiện trú tại: PRINZ LUDWIG STR. 6A/402, 80333 MUNCHEN 384. Nguyễn Đắc Văn, sinh ngày 20/6/1971 tại Hà Nội Hiện trú tại: 5222 STOLBERG, PUMPCHEN 9 385. Đinh Sỹ Đỉnh, sinh ngày 23/6/1969 tại Nghệ Tĩnh Hiện trú tại: NEUESIEDLUNG 5, 06721 GOLDSCHAU 386. Đinh Cẩm Tú Linsa, sinh ngày 01/12/2000 tại Đức (con anh Đỉnh) Hiện trú tại: NEUESIEDLUNG 5, 06721 GOLDSCHAU 387. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 17/4/1961 tại Hải Phòng Hiện trú tại: 52222 STOLBERG, EISENBAHNSTR.127 388. Phạm Thị Như Ngọc, sinh ngày 05/11/1990 tại Hải Phòng (con chị Nga) Hiện trú tại: 52222 STOLBERG, EISENBAHNSTR.127 389. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 15/01/1957 tại Hà Nội Hiện trú tại: 12207 BERLIN, CELSIUSSTR.45 390. Phạm Thị Bích Thu, sinh ngày 14/9/1967 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: WEIDEN I.D.OPF, FLURSTR.1A 391. Vũ Ngọc Phương Thảo, sinh ngày 27/4/1997 tại Đức (con chị Thu) Hiện trú tại: WEIDEN I.D.OPF, FLURSTR.1A 392. Vũ Ngọc Thùy Linh, sinh ngày 13/02/2000 tại Đức (con chị Thu) Hiện trú tại: WEIDEN I.D.OPF, FLURSTR.1A 393. Lâm Hữu Nghiệp, sinh ngày 19/3/1969 tại Trà Vinh Hiện trú tại: RELLINGWEG 9, 22043 HAMBURG 394. Trần Quốc Sỹ, sinh ngày 12/12/1967 tại Campuchia
Đồng bộ tài khoản