Quyết định số 1353/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1353/2002/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1353/2002/QĐ-BTM về giá bán tối đa dầu ma dút do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1353/2002/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1353/2002/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1353/2002/QĐ-BTM NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ GIÁ BÁN TỐI ĐA DẦU MA DUT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Thực hiện Văn bản số 1357/CP-KTTH, ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá bán tối đa dầu ma dut; Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định giá bán tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) dầu ma dut, thống nhất trong cả nước như sau: - Dầu ma dut loại thông dụng (Fo N0 2B 3%) ở nhiệt độ thực tế: giá bán buôn tối đa: 3000đ/kg. - Đối với dầu ma dut loại cao cấp: các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu căn cứ quy định trên và chất lượng, giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên cùng thị trường để quyết định cho phù hợp. Điều 2. Địa điểm bán hàng: dầu ma dut được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua. Điều 3. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được quyền quyết định cụ thể mức giá bán buôn dầu ma dut trong từng thời điểm phù hợp với giá vốn và giá thị trường, nhưng không được vượt mức giá bán tối đa quy định tại Điều 1. Trong trường hợp, dầu ma dut trên thị trường thế giới có biến động, giá vốn nhập khẩu dầu ma dut vượt giá bán tối đa quy định tại Điều 1 thì Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác được giao kinh doanh dầu ma dut có trách nhiệm điều hoà cung cầu để ổn định thị trường và lập phương án giá để kiến nghị Nhà nước xử lý. Điều 4. Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ nhập khẩu kinh doanh dầu ma dut phải báo cáo kịp thời về Bộ Thương mại và Bộ Tài chính khi có yêu cầu.
  2. Sở Thương mại - Du lịch phối hợp với Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giá bán dầu ma dut của các doanh nghiệp tại địa phương mình; kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn được giao theo quy định hiện hành; hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2002. Các quyết định trước đây về giá bán dầu ma dut trái với quyết định này đều không có hiệu lực thi hành. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản