Quyết định số 1377/QĐ-UBND 2013

Chia sẻ: conduongmauxanh1234

Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản