Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: lawvhxh6

Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản