Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

  1. 1410/2000/QD-BKHCNMT,Quy t nh 1410,B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng,X ph t vi ph m hành chính,M u văn b n thanh tra,Qu n lý Nhà nư c,Khoa h c Công ngh ,Ngành khoa h c công ngh môi trư ng,Vi ph m hành chính,Tài nguyên- Môi trư ng,Quyet dinh 1410,Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong,Xu phat vi pham hanh chinh,Mau van ban thanh tra,Quan ly Nha nuoc,Khoa hoc Cong nghe,Nganh khoa hoc cong nghe moi truong,Vi pham hanh chinh,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản