Quyết định số 149/2001/QĐ- BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: phuongthanh1

Quyết định số 149/2001/QĐ- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn( 04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 1).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản