Quyết định số 154-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 154-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154-TTg về việc giao Bộ Y tế thường trực Uỷ ban 10-80 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C GIAO B Y T THƯ NG TR C U BAN 10-80 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t Chính ph trong cu c h p ngày 17 tháng 10 năm 1992, QUY T Đ NH: i u 1. Giao trách nhi n cho B Y t làm nhi m v thư ng tr c U ban 10-80. i u 2. U ban 10-80, B Y t , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản