Quyết định số 1611/2007/QĐ-BCA

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 1611/2007/QĐ-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1611/2007/QĐ-BCA về việc ban hành Quy định về đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1611/2007/QĐ-BCA

  1. 1611/2007/QD-BCA,Quy t nh 1611,B Công An,Phương ti n th y,L c lư ng Công an nhân dân,Công an nhân dân,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 1611,Bo Cong An,Phuong tien thuy,Luc luong Cong an nhan dan,Cong an nhan dan,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản