Quyết định số 168/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
5
download

Quyết định số 168/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/1998/QĐ-TTg về việc bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH V VI C B SUNG U VIÊN U BAN NĂM QU C T NGƯ I CAO TU I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 121/1998/Q -TTg ngày 9 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Năm qu c t Ngư i cao tu i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. B sung U viên U ban Năm qu c t ngư i cao tu i Vi t Nam g m: - i di n lãnh o ài ti ng nói Vi t Nam; - i di n lãnh o ài truy n hình Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản