Quyết định số 169/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 169/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 169/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty tư vấn xây dựng – đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 169/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 169/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG – ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP; Thông tư số 146/TT-BTC ngày 06/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BXD ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty tư vấn xây dựng – đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; Căn cứ văn bản số 46 TCT/ĐMDN ngày 21/01/2009 của Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng về việc đề nghị Bộ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng – đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dụng và Phát triển hạ tầng, với nội dung chính, như sau: 1.1. Tên công ty cổ phần: - Tên Việt Nam: Công ty cổ phần Tư vấn Licogi; - Tên viết tắt: LICOGI-CC
  2. - Tên giao dịch Quốc tế: Licogi Consulting Joint Stock Company; - Trụ sở chính: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; 1.2. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kết hợp phát hành thêm cổ phiếu thu hút vốn. 1.3. Công ty cổ phần có: 1.3.1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp, được đăng ký kinh doanh theo luật định: 1.3.2. Vốn, cổ phần: - Vốn Điều lệ: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn); - Cổ phần phát hành lần đầu: 480.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng/cổ phần, trị giá: 4.800.000.000 đồng; Chia ra: + Cổ phần nhà nước: 288.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ; + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 46.800 cổ phần, chiếm 9,7% vốn điều lệ. + Cổ phần bán đấu giá công khai: 145.200 cổ phần chiếm 30,3% vốn điều lệ. 1.4. Bán cổ phần lần đầu: 1.4.1. Giá khởi điểm làm cơ sở cho việc bán đấu giá cổ phần lần đầu là: 10.500 đồng/01 cổ phần; 1.4.2. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng tổ chức và thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty Tư vấn xây dựng theo quy định. 1.5. Ngành nghề kinh doanh: - Lĩnh vực tư vấn: + Lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, các khu đô thị, cầu, đường giao thông, cấp thoát nước và môi
  3. trường, thủy điện, thủy lợi, hệ thống điện với cấp điện áp từ 35KV trở xuống cho các công trình. + Tư vấn về đấu thầu và Hợp đồng kinh tế + Khảo sát Xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thông số thủy văn, khí tượng phục vụ thiết kế công trình; Đánh giá tác động môi trường trước và sau khi có công trình xây dựng. + Thí nghiệm để cung cấp hoặc kiếm tìm các thông số kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng; + Thiết kế: Thiết kế quy hoạch, gồm: thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu chức năng của đô thị, điểm dân cư tập trung và hệ thống kết cấu hạ tầng cho các khu quy hoạch trên; Thiết kế công trình: Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các Công trình. + Lập Tổng dự toán và dự toán công trình; Lập đơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng. + Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán và tổng dự toán các công trình; + Kiểm định chất lượng công trình xây dựng + Quản lý dự án: Thực hiện từng phần hay toàn bộ công tác quản lý dự án các công trình; + Tổng thầu thiết kế và quản lý dự án đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C. - Đánh giá tài sản thiết bị là sản phẩm xây dựng - Thi công xây lắp các công trình, thi công trang trí nội, ngoại thất công trình. - Sản xuất gia công đồ nội ngoại thất. - Kinh doanh nhà ở và hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị khu công nghiệp. - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị máy móc cho công trình và cho công tác thi công xây lắp. - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Pháp luật. 1.6. Phương án sắp xếp lao động: - Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 95 người;
  4. - Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 94 người; - Tổng số lao động dôi dư: 01 người; 1.7. Chi phí cổ phần hóa: Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng giao Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng theo nguyên tắc hợp lý, hợp lệ, tiết kiệm, có đầy đủ chứng từ và không được vượt quá tổng mức chi phí tối đa đã được quy định tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính. Giao Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng kiểm tra phê duyệt quyết toán về các chi phí cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật. Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng chỉ đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng tiến hành bán cổ phần theo quy định, trình Bộ Xây dựng quyết định chuyển Công ty Tư vấn xây dựng thành Công ty cổ phần. Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty Tư vấn xây dựng cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động của Công ty Tư vấn xây dựng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban chỉ đạo ĐM&PTDN; - Bộ Tài chính; - Công đoàn XDVN; - UBND tp.Hà Nội; Cao Lại Quang - Lưu: VP, Vụ KHTC
Đồng bộ tài khoản