Quyết định số 1765-QĐ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định số 1765-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1765-QĐ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động giáo dục ở các cấp chính quyền địa phương do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1765-QĐ

  1. BỘ GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1765-QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 1765-QĐ NGÀY 9-12-1981 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐNA PHƯƠN G BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC Căn cứ vào các nghị đinh số 19-CP ngày 29/1/1966 và số 6-CP ngày 7/1/1971 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục; Căn cứ quyết định số 124-CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục ở các cấp chính quyền, đị phương; Sau khi được sử thoả thuận của đồng chí bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, đông chí chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ bà mẹ trẻ em Trung ương và đồng chí tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề. QUYẾT ĐNNH Điều 1: N ay ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo dục ở các cấp chính quyền địa phương. Điều 2: Các đông chí chủ tịch Uỷ ban N hân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều lệ này ở các cấp chính quyền địa phương. Nguyễn Thị Bình (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản