Quyết định số 1774/TCHQ/QĐ/KTTT

Chia sẻ: lawtm5

Quyết định số 1774/TCHQ/QĐ/KTTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải quan theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản